RIA u BiH

Procjena uticaja propisa u BiH - PUP (engl. Regulatory Impact Assessment-RIA)

18.1.2011


Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim propisima EU danom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (16. 06. 2008. godine). U svojoj ranoj fazi, usklađivanje treba biti fokusirano na osnovne elemente pravne tečevine (acquis-a) EU koji se odnosi na unutarnje tržište kao i na druge oblasti vezane za trgovinu, dok će se u kasnijoj fazi fokusirati na preostale dijelove pravne tečevine (acquis-a) EU (čl. 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju). Imajući u vidu da će BiH biti suočena sa velikim brojem novih propisa koje treba preuzeti, uz pomoć Procjene uticaja propisa je moguće sagledati političke, gospodarske, socijalne i ekološke učinke usvajanja izvjesnih politika EU ili pojedinih propisa. Naša je namjera da na ovaj način informiramo zainteresirane strane o Procjeni uticaja propisa i to tako što ćemo ponuditi informacije o tome šta je to PUP – RIA, metodološke dokumente, tekstove postojećih PUP - RIA u drugim zemljama, o tome što je po ovom pitanju urađeno u BiH i sl. Ovaj pregled su pripremili službenici Odsjeka za istraživanje i analizu Direkcije za europske integracije (Radmila Urta, Selma Mešić, Sandra Memišević i Adnan Tatar) uz veliku pomoć eksperata projekta „Podrška BiH u procesu europskih integracija i koordinacija pomoći EU (faza III), gosp. Pétera Futó-a i gosp. Dariusa Žeruolisa u prosincu 2010. godine. Nadamo se da ćete ovdje, na jednom mjestu, moći pronaći dovoljno korisnih informacija o ovoj tematici.  Bili bismo Vam zahvalni da informirate Odsjek za istraživanje i analizu Direkcije za evropske integracije o svim inicijativama o Procjeni uticaja propisa u Bosni i Hercegovini putem e-mail: radmila.urta@dei.gov.ba.  

I. Uvod u Procjenu uticaja propisa (PUP/RIA)

II. Metodološki dokumenti

III. Tekstovi o postojećim RIA-ma u drugim državama

IV. Iskustva s RIA-ma u Bosni i Hercegovini

V. Materijali o transpoziciji direktiva Novog pristupa (tehničkih propisa) u BiH

VI. Razvoj 5 RIA u domenu direktiva Novog pristupa (tehničkih propisa) u BiH

VII. O EUSIP projektu

VIII. RIA studije