Teritorijalna saradnja

Teritorijalna saradnja

Teritorijalna saradnja u Evropskoj uniji jedan je od ciljeva kohezione politike EU. Omogućava zemljama korisnicama da provode zajedničke mjere i politike na lokalnom, regionalnom i državnom nivou. Temeljni cilj teritorijalne saradnje je osiguranje ravnomjernog ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja EU. Njena je svrha da smanji negativan uticaj granica i uravnoteži društveno-ekonomsku povezanost.

Osim međuregionalne, čija korisnica nije BiH, teritorijalnu saradnju čine i:

Prekogranična saradnja

Transnacionalna saradnja