Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Taiex

T A I E X

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) predstavlja instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva Evropske unije i njegovog provođenja u domaći pravni sistem.

Uloga TAIEX-a je posredovanje između stručnjaka i korisnika. Stručnjaci koji učestvuju u TAIEX instrumentu mogu da budu isključivo iz zemalja članica Evropske unije. Oni su najčešće predstavnici administracije države članice EU i/ili institucija EU, ali mogu biti angažovani i stručnjaci sa pojedinih univerziteta. TAIEX ima posebnu bazu podataka sa kontakt podacima stručnjaka koja je dostupna samo predstavnicima država članica.

TAIEX u Bosni i Hercegovini mogu koristiti:

Državni službenici uposleni u javnoj upravi (državni nivo, entiteti i Brčko Distrikt);

Pravosudni organi i agencije za provođenje zakona;

Članovi parlamenta i državni službenici uposleni u parlamentima ili zakonodavnim tijelima;

Predstavnici profesionalnih i privrednih udruženja koja zastupaju društvene partnere, te predstavnici sindikalne organizacije i udruženja poslodavaca;

TAIEX ne obezbjeđuje direktnu podršku civilnim društvima, privatnim licima ili pojedinačnim preduzećima.

Pomoć u okviru TAIEX-a pruža se na tri načina:

Radionice se organizuju za veće grupe predstavnika zemalja korisnika po poglavljima acquis-a. Seminari i radionice mogu biti organizovani za predstavnike samo jedne zemlje korisnice, ili to mogu biti multilateralni seminari i radionice na kojima se pruža i mogućnost razmjene iskustava zemalja korisnica.

Boravak stručnjaka - jedan ili dva eksperta iz neke od zemalja članica EU se šalju u određenu instituciju kako bi pružili detaljne savjete u pogledu preuzimanja određenog dijela pravnih akata EU u domaće zakonodavstvo. Ekspertska misija obično traje do pet dana i podrazumijeva intenzivan rad sa manjom grupom stručnih lica iz uprave zemlje korisnice posvećen određenoj temi ili zakonu/njegovoj provedbi.

Studijske posjete pružaju mogućnost da delegacija od maksimalno tri predstavnika, kojia se bave određenim pitanjem, odlazi u studijsku posjetu u neku od zemalja članica EU u trajanju od maksimalno pet dana. Cilj je da se direktno upoznaju sa praksom primjene nekog konkretnog dijela propisa EU. Studijske posjete se fokusiraju na tehnička pitanja u vezi sa provedbom acquis-a.

Ovdje možete preuzeti obrazac TAIEX aplikacije

Način apliciranja

Direkcija za evropske integracije je generalni koordinator svih aktivnosti TAIEX-a za Bosnu i Hercegovinu.

Nakon što se korisnici odluče za koji će modalitet pomoći aplicirati, popunjavaju odgovarajuću aplikaciju na engleskom jeziku i šalju je isključivo Direkciji za evropske integracije na e-mail adresu: taiexbih@dei.gov.ba.

Ukoliko je aplikacija pravilno popunjena, Direkcija za evropske integracije je, u dogovoru sa institucijom konačnim korisnikom, dalje prosljeđuje Uredu TAIEX-a u Briselu koji donosi odluku o tome da li aplikaciju prihvata ili odbija. Ukoliko je aplikaciju potrebno dopuniti/ispraviti, Direkcija za evropske integracije obezbjeđuje stručnu pomoć. Za donošenje odluke o zahtjevu Uredu TAIEX-a u Briselu uglavnom je potrebno između dvije i četiri sedmice. Kada Ured TAIEX-a u Briselu odobri aplikaciju, imenuje kontakt osobu koja će biti zadužena za dalju organizaciju odgovarajućeg modaliteta pomoći koja komunicira sa korisnikom i Direkcijom za evropske integracije. Kako bi se osigurala što veća efikasnost i brzina odobravanja podnesenih zahtjeva, sva komunikacija sa Uredom TAIEX-a u Briselu obavlja se isključivo putem e-maila.

Detaljnije informacije:

TAIEX vodič za učesnike

TAIEX vodič za učesnike na multilateralnim seminarima/radionicama

TAIEX uputstvo za koorganizatore seminara

Zvanična TAIEX internet stranica

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

COVID – related TAIEX requests:

  1. Manual for online TAIEX events without interpretation
  2. Simplified application form for COVID-related TAIEX requests