Obrazovanje

O obukama

Proces evropskih integracija državnoj službi na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini nameće nove prioritete i obaveze u svim aspektima: koordinacija procesa pridruživanja, usklađivanje zakonodavstva, uključujući i prevođenje, programiranje i korištenje pretpristupne pomoći, te komunikacija o procesu pridruživanja.

Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, korištenje pretpristupne pomoći, podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju, odgovaranje na Upitnik Evropske komisije, a posebno sticanje kandidatskog statusa, uključujući i buduće pregovore o članstvu, zahtijevaju dodatno obučavanje i stručno usavršavanje svih učesnika u procesu evropskih integracija za obavljanje poslova i radnih zadataka koji iz njega proističu.

Zbog svega navedenog, uspostavljen je fleksibilniji sistem organizacije obuka iz oblasti evropskih integracija, uključujući i e-learning, u skladu sa potrebama i novim zahtjevima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom.