Održani seminari

Uspješno realiziran seminar-konsultacije "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata"

24.4.2012

 

Direkcija za evropske integracije BiH je u petak 20. aprila uspješno realizirala seminar Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata.

Seminar je bio zamišljen kao kombinacija e-learninga i konsultacija sa ekspertom, a cilj mu je bio da učesnici dobiju pojašnjenja za ona pitanja koja su im kroz korištenje e-learning kurseva iz oblasti  Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projektnih ideja i prijedloga (moduli e-learning obuka koji se nalaze na web stranici Direkcije za evropske integracije) ostala nejasna. Predavač-ekspert na seminaru bio je gospodin Darijo Lazić, certificirani predavač Direkcije za evropske integracije.

Maksimalan doprinos interaktivnom učinku seminara dali su  polaznici, koji su bili u prilici da u prijavnom obrascu za učešće na seminaru, navedu koje su to oblasti/pitanja koja su im ostala nejasna kroz on-line pohađanje obuke, a koja  im je mogao dodatno pojasniti ekspert na obuci .

U uvodnom dijelu seminara ekspert Lazić je kroz niz praktičnih primjera prezentirao učesnicima faze izrade projektnog fishe-a, log frame matrice i problemskog stabla naglasivši primjere za  faze dobro formulisanog projektnog prijedloga (predradnje, dokumentaciju vezanu uz prijavu projekta, identifikaciju projektne ideje,  formulacije projekta, preliminarnu procjenu uspješnosti, finansiranje i ugovaranje).

Poseban interes učesnici su pokazali za praktične primjere koji su se odnosili na metode identifikacije projektne ideje: programske alate, metode i postupke kao i na kvalitativne i kvantitativne indikatore, evaluaciju i izradu finansijske konstrukcije projekta.

Završno predavanje odnosilo se na praktične primjere pri izradi log frame matrice, na koje se odnosila većina prethodno dostavljenih pitanja.