Kontakti

Kontakt

 

Vijeće ministara BiH

Direkcija za evropske integracije

Đoke Mazalića 5

71 000 Sarajevo

Tel.: +387 33 255 044

Fax.: + 387 33 255 317

Mail:      info@dei.gov.ba
             press@dei.gov.ba