Media servis

Pojmovnik evropskih integracija

 

A  B  C   Ć  Č  D  Đ    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 


A                                                                                                         

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

AGENCIJE EVROPSKE UNIJE 

AGENDA 2000

AKCIONI PLAN ZA ČLANSTVO

ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI

ANTIDAMPINŠKE CARINE

ARANŽMAN BERLIN PLUS

AUDIOVIZUELNA POLITIKA I MEDIJI

AUTONOMNE TRGOVINSKE MJERE

AVIS

 
▲ VRH          

B                 
                                                                       

BENCHMARKING


BENELUKS
 

BIJELA KNJIGA 

BOLONJSKI PROCES

BORBA PROTIV PREVARA

BUDŽET EU

VRH


C                                                                                                                                     

CARDS

CARINE 2013

CARINSKA UNIJA

CBC

CEFTA

CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA

CIP

CJFU

COREPER

COST

CTF 

▲ VRH

 Ć                              

▲ VRH  
   
Č                                                                                                                

ČETIRI SLOBODE                                                                 

▲ VRH  

D                                                                                              

DAPHNE III                                                                          

DEEPENING

DEKLARACIJA IZ LAKENA

DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE

DEMOKRATSKI DEFICIT

DIPAK 

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

DIREKTIVA 

DIS

DRŽAVA ČLANICA EU

DRŽAVA KANDIDATKINJA

DRŽAVA PODNOSILAC ZAHTJEVA ZA ČLANSTVO

DRŽAVA PRISTUPNICA

DRŽAVLJANSTVO EU

DRŽAVNA POMOĆ

DRŽAVNI FOND

DRŽAVNI PROGRAM INTEGRIRANJA

DRŽAVNI PROGRAM ZA USVAJANJE ACQUISA

DVOSTRUKA VEĆINA

VRH 

Đ   

VRH 

  

VRH   

E
                                                                                           

eEurope                                                                                      

EFTA

EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA

EKONOMSKI DIJALOG

EKONOMSKI I SOCIJALNI ODBOR

EKONOMSKO-FISKALNI PROGRAM

ENERGIJA

ENERGETSKA ZAJEDNICA

ERASMUS MUNDUS 

EUFOR 

EUPM

EUREKA

EURO

EUROBAROMETAR

EUROFOR/EUROMARFOR 

EUROJUST

EUROKRAT

EUROPOL

EUROSKEPTICIZAM/EUROPESIMIZAM 

EUROSTAT

EUROZONA

EUSR

EVROPA „A LA CARTE“ 

EVROPA VARIJABILNE GEOMETRIJE 

EVROPA ZA GRAĐANE 

EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ 

EVROPSKA CENTRALNA BANKA 

EVROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA 

EVROPSKA GODINA… 

EVROPSKA INVESTICIONA BANKA 

EVROPSKA ISTRAŽIVAČKA ZONA

EVROPSKA KOMISIJA 

EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

EVROPSKA POLITIKA SUSJEDSTVA 

EVROPSKA POLITIČKA SARADNJA 

EVROPSKA POVELJA O MALIM PREDUZEĆIMA

EVROPSKA SIGURNOSNA I ODBRAMBENA POLITIKA

EVROPSKA UNIJA 

EVROPSKA ZAJEDNICA

EVROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU

EVROPSKA ZAJEDNICA ZA UGALJ I ČELIK

EVROPSKI EKONOMSKI PROSTOR 

EVROPSKI FOND ZA JUGOISTOČNU EVROPU

EVROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

EVROPSKI FOND ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

EVROPSKI INVESTICIONI FOND 

EVROPSKI OMBUDSMEN

EVROPSKI PARLAMENT

EVROPSKI POKRET 

EVROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ I
EVROPSKI FOND ZA GARANCIJE U POLJOPRIVREDI
 

EVROPSKI RAZVOJNI FOND

EVROPSKI REVIZORSKI SUD

EVROPSKI RIBARSKI FOND

EVROPSKI SOCIJALNI FOND 

EVROPSKI SPORAZUMI

EVROPSKI STANDARDI

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

EVROPSKE INTEGRACIJE

EVROPSKE ZAJEDNICE

EVROPSKO PARTNERSTVO 

EVROPSKO VIJEĆE 

EQUAL 

 ▲ VRH

F                                                                                                        

FINANSIJSKA PERSPEKTIVA                                                        

FINANSIJSKI INSTRUMENT ZA CIVILNU ZAŠTITU

FINANSIJSKI INSTRUMENT ZA SARADNJU S INDUSTRIJALIZIRANIM I
OSTALIM BOGATIM ZEMLJAMA I TERITORIJAMA

FISCALIS 2013

FLC

FOND SOLIDARNOSTI EU 

VRH  

G

GALILEO

GATT

GENERALNI DIREKTORAT

GENERALNI IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA EVROPSKE UNIJE

GLASANJE KVALIFICIRANOM VEĆINOM

GMO 

GRANT 

GRUPA 7 

VRH 

H  

HELSINŠKA GRUPA 

HERCULE II

▲ VRH  


I

IDABC

i2010 

INFORMATIČKO DRUŠTVO

INICIJATIVA ZA SARADNJU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

INSTITUCIJE ZA PROVOĐENJE SPORAZUMA O
STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

INSTITUCIONALNA RAVNOTEŽA

INSTRUMENT EVROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA 

INSTRUMENT RAZVOJNE SARADNJE

INSTRUMENT ZA STABILNOST

INTELIGENTNA ENERGIJA U EVROPI II

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

INTERREG

IPA 

IPF

ISO

ISPA

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

IZVORI PRAVA 

▲ VRH 

J   

JADRANSKO-JONSKA INICIJATIVA

JASMINE

JASPERS 

JAVNA USLUGA

JAVNO ZDRAVSTVO

JEDINSTVENI EVROPSKI AKT

JEDINSTVENI INSTITUCIONALNI OKVIR

JEDNAKE MOGUĆNOSTI

JEDNOGLASNOST 

JEDNOOBRAZNA PROCEDURA IZBORA EVROPSKOG PARLAMENTA

JEREMIE

JESSICA 

JMC

JTS 

▲ VRH  

K 

KLASIFIKACIJA RASHODA 

KLAUZULA O SUSPENZIJI

KLAUZULA RENDEZ-VOUS

KOLEKTIVNA ODBRANA

KOMBINIRANA NOMENKLATURA

KOMITOLOGIJA

KOMPROMIS IZ JANJINE

KOMUNITIZACIJA 

KONCENTRIČNI KRUGOVI 

KONKURENCIJA

KONKURENTNOST

KONSOLIDACIJA ZAKONODAVSTVA

KONVENCIJA

KONVENCIJA (KONVENT) O BUDUĆNOSTI EVROPE 

KRITERIJI IZ KOPENHAGENA 

KRITERIJ IZ MADRIDA 

KRITERIJI KONVERGENCIJE

KULTURA 

VRH


L    

LEADER

LIFE+

LISABONSKA STRATEGIJA

LUKSEMBURŠKA GRUPA

LUKSEMBURŠKI KOMPROMIS 

▲ VRH 

LJ   

LJUDSKA PRAVA 

VRH  

M  

MAPA PUTA

MARCO POLO II

MEDIA 2007

MEDITERANSKA UNIJA

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU 

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

MEĐUVLADINA KONFERENCIJA

METODA ZAJEDNICE I MEĐUVLADINA METODA

MIFF

MIPD

MISIJA EVROPSKE KOMISIJE ZA PROCJENU STANJA 

MIŠLJENJE

MLADI U AKCIJI

MMF

„MOST“ ZAJEDNICE 

VRH 

N  

NADLEŽNOSTI ZAJEDNICE

NAJUŽI KRUG

NATO

NUTS 

▲ VRH 

NJ   


VRH 

O   

OBLAST SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

OBNOVA 

OBRAZOVANJE

ODBOR REGIJA

ODBOR ZA POLITIKU I SIGURNOST 

ODBOR ZA POMIRENJE

ODBOR ZA ZAPOŠLJAVANJE

ODBORI I RADNE GRUPE

ODLUKA

ODRŽIVI RAZVOJ

OECD 

OHIM

OHR

OKOLIŠ 

OKVIRNI SPORAZUM

OKVIRNI PROGRAM OSNOVNA PRAVA I PRAVOSUĐE

OKVIRNI PROGRAM SOLIDARNOST I UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIM TOKOVIMA

OKVIRNI PROGRAM ZA SIGURNOST I ZAŠTITU SLOBODA

OLAF

OPOREZIVANJE

OS

OSCE

OSJETLJIVI PROIZVODI

OSNIVAČKI UGOVORI 

▲ VRH

  

PAKET PROŠIRENJA

PAKT STABILNOSTI ZA JUGOISTOČNU EVROPU

PAKT ZA STABILNOST I RAST

PARISKA DEKLARACIJA 

PARTNERSTVO ZA MIR

PCM

PERICLES

PETICIJE

PHARE 

POGLAVLJA PREGOVORA

POJAČANA SARADNJA

POJEDNOSTAVLJENJE ZAKONODAVSTVA

POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA 

POLITIKA ZA PREDUZEĆA

POMOĆ ZA RAZVOJ

PONDERIRANJE GLASOVA U VIJEĆU EU

POSLOVNO NASTANJIVANJE

POSTUPAK KONSULTIRANJA

POSTUPAK PRISTANKA 

POSTUPAK SAODLUČIVANJA

POSTUPAK SARADNJE

POTENCIJALNI KANDIDAT ZA ČLANSTVO U EU

POTVRĐIVANJE EVROPSKE KOMISIJE

POVELJA O JAVNIM USLUGAMA

POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA EVROPSKE UNIJE

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

PRAG 

PRAVNI INSTRUMENTI ZAJEDNICE

PRAVNI SUBJEKTIVITET EVROPSKE UNIJE

PRAVO NA INICIJATIVU

PRAVO ZAJEDNICE

PREDSJEDAVANJE VIJEĆEM EU

PREGOVORI O PRISTUPANJU

PREINAČAVANJE ZAKONODAVSTVA 

PREPORUKA 

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

PRETPRISTUPNI FONDOVI

PRIBLIŽAVANJE ZAKONODAVSTVA

PRIDRUŽIVANJE

PRINCIP NEDISKRIMINACIJE

PRINCIP PROPORCIONALNOSTI

PRINCIP SUPSIDIJARNOSTI

PRISTUPANJE NOVIH DRŽAVA ČLANICA U EU

PRISTUPNO PARTNERSTVO 

PRIVREMENI SPORAZUM

PROCES SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA

PROCJENA UTICAJA PROPISA

PROGRAM AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U OBLASTI JAVNOG ZDRAVSTVA

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA 

PROGRAM PODRŠKE POLITIKAMA U OBLASTI INFORMACIONIH I
KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE

PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODRŠKU POTROŠAČKOJ POLITICI

PROGRAMI ZAJEDNICE

PROGRESS

PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE 

PROTOKOL IZ KJOTA

PRVOSTEPENI SUD EVROPSKIH ZAJEDNICA


▲ VRH  

R 

RADNA GRUPA ZA ZAPADNI BALKAN

RCC

REGIONALNA POLITIKA

REGIONALNA SARADNJA 

REGIONALNI PRISTUP

REVIZIJA UGOVORA

ROYAUMONT PROCES

RPM

RURALNI RAZVOJ

▲ VRH  


S 

SAMIT 

SAPARD

SCREENING

SEDMI OKVIRNI PROGRAM

SESAR

SIGMA

SIGURNIJI INTERNET

SIGURNOST HRANE

SKUPŠTINA EVROPSKIH REGIJA 

SLUŽBENI GLASNIK EU

SLUŽBENI JEZICI EU 

SOCIJALNA POLITIKA

SOCIJALNA POVELJA

SOCIJALNI DIJALOG

SOCIJALNI PARTNERI

SOLUNSKA AGENDA

SPO

SPORAZUM O SOCIJALNOJ POLITICI

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

SPOSOBNOST APSORPCIJE

STRUKTURNI FONDOVI, KOHEZIONI FOND

STUBOVI EVROPSKE UNIJE

STUDIJA IZVODLJIVOSTI

SUD PRAVDE EVROPSKIH ZAJEDNICA

SUZDRŽAVANJE, KONSTRUKTIVNO-POZITIVNO SUZDRŽAVANJE

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA 

VRH 

Š   

ŠENGENSKI SPORAZUM

ŠUMANOV PLAN
 

VRH 

T   

TAIEX

TELEVIZIJA BEZ GRANICA

TEMPUS

TRANSEVROPSKE MREŽE

TRANSPARENTNOST

TRGOVINSKA POLITIKA

TROJKA

TVRĐAVA EVROPA

TWINNING 


VRH

U   

UGOVOR IZ AMSTERDAMA

UGOVOR IZ LISABONA

UGOVOR IZ NICE

UGOVOR O EVROPSKOJ EKONOMSKOJ ZAJEDNICI

UGOVOR O EVROPSKOJ UNIJI

UGOVOR O EVROPSKOJ ZAJEDNICI

UGOVOR O EVROPSKOJ ZAJEDNICI ZA ATOMSKU ENERGIJU

UGOVOR O EVROPSKOJ ZAJEDNICI ZA UGALJ I ČELIK

UGOVOR O SPAJANJU

UJEDINJENI NARODI

UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE

UPITNIK

UPRAVLJAČKO TIJELO

URBAN

UREDBA

URED ZA HUMANITARNU POMOĆ EVROPSKE ZAJEDNICE

USTAVNI UGOVOR 

VRH 

V   

VANJSKI ODNOSI

VIJEĆE EVROPE

VIJEĆE EVROPSKE UNIJE

VIJEĆE ZA PROVOĐENJE MIRA 

VISOKI PREDSTAVNIK ZA VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU

VLASTITI RESURSI

VRH  

Z   

ZADACI IZ PETESBURGA

ZAHTJEV ZA ČLANSTVO

ZAJEDNIČKA AKCIJA

ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA

ZAJEDNIČKA RIBARSKA POLITIKA

ZAJEDNIČKA STRATEGIJA

ZAJEDNIČKA TRANSPORTNA POLITIKA

ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

ZAJEDNIČKI STAV

ZAPADNOEVROPSKA UNIJA

ZAPOŠLJAVANJE

ZAŠTITA POTROŠAČA

ZELENA KNJIGA

ZONA SLOBODNE TRGOVINE

VRH


Ž    

▲ VRH

 *  Pojmovnik evropskih integracija će se ažurirati u skladu sa Ugovorom iz Lisabona