Vijesti i događaji

Evropska komisija objavila Izvještaj o napretku BiH za 2012.

10.10.2012

Evropska komisija (EK) je danas objavila tzv. Paket proširenja koji sadrži i Izvještaj o napretku BiH za 2012. godinu. Izvještaj je objektivno ukazao na trenutno stanje u procesu integrisanja u Evropsku uniju, kao i na oblasti u kojima treba postići evidentan pomak kako bi BiH dalje napredovala.

 „Izvještaj je konstatovao ono što je i u tehničkom smislu nerijetko prepreka procesu, a to je da nedostaje zadovoljavajući nivo političkog konsenzusa o pitanjima koja se tiču integracije u EU“, smatra Nevenka Savić direktorica Direkcije za Evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Više...

Strategija proširenja 2012 - 2013
Izvještaj o napretku BiH za 2012.