Vijesti i događaji

POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU „PREZENTACIJA NOVOG CIKLUSA EU PROGRAMA 2014-2020“

19.2.2014

Direkcija za evropske integracije u saradnji sa EU projektima „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ i „Podrška učešću Bosne i Hercegovine u novom ciklusu programa EU 2014-2020“, planira održati seminar za organizacije civilnog društva na temu novog ciklusa programa EU 2014 - 2020:

·         Horizon 2020

·         COSME

·         Erasmus+

·         Pericles 2020

·         Hercule III

·         Customs 2020

·         Fiscalis 2020

·         LIFE

·         Kreativna Evropa

·                Evropa za građane

·                Zdravlje za rast

·                Prava i građanstvo

·                Pravosuđe

·                Potrošači

·                Program za zapošljavanje i

socijalne inovacije

·                Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Pregled novih programa EU možete pronaći na Listi programa 2014-2020 otvorenih za BiH, s osvrtom na programe EU 2007-2013.

Cilj seminara je predstaviti programe EU za period 2014-2020, te pružiti informacije o provođenju potrebnih procedura kako bi se isti u potpunosti i koristili.

Seminar će biti održan Sarajevu 06.03.2014., sa početkom u 10:30h. Organizatori će obezbijediti svu logističku podršku u vezi sa organizacijom događaja. Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih učesnika za obezbjeđenje prevoza (minimalno 10 učesnika iz Banje Luke/Doboja, Brčkog/Tuzle, Mostara) organizator je u mogućnosti organizovati prevoz do Sarajeva.

Molimo zainteresovane organizacije civilnog društava da prijave za seminar pošalju najkasnije do 28.02.2014. na e-mail danijela.bugarin@dei.gov.ba. Organizator će po zatvaranju poziva, tačno mjesto održavanja i agendu događaja proslijediti direktno učesnicima na naznačenu e-mail adresu.

S poštovanjem,

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH