Vijesti i događaji

Javna rasprava o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

24.2.2015

U skladu sa zahtjevom Upravljačkog tijela budućeg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, Direkcija za evropske integracije kao nadležno tijelo u Bosni i Hercegovini provodi javnu raspravu o strateškoj procjeni uticaja Programa na okoliš.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti relevantne dokumente:         

1.Strateška  studija

2. Netehnički sažetak Strateške studije; engleski jezik i BHS jezici

3. Nacrt prijedloga Programa saradnje (na engleskom jeziku)

S obzirom da su svi programski dokumenti izrađeni na engleskom jeziku koji je ujedno i službeni jezik Programa, molimo Vas da navedeno mišljenje dostavite na engleskom jeziku Direkciji za evropske integracije na faks broj: 033/703 196 ili na e-mail: senad.lulo@dei.gov.ba. Ukoliko niste u mogućnosti dostaviti mišljenje na engleskom jeziku, dostavite isto na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

Javna rasprava ostaje otvorena 30 dana od dana objave na DEI web stranici tj. do 24. marta 2015. godine.