Vijesti i događaji

Završena javna rasprava o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš (SEA) u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

10.6.2015

Završena javna rasprava o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš (SEA) u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

1. Strateška studija procjene na okoliš (na engleskom jeziku)
2. Netehnički sažetak Strateške studije (prevod)

3. Tabelarni prikaz komentara i reakcija na komentare-Annex 6 (na engleskom jeziku).