Vijesti i događaji

Otvoren konkurs za angažman projektnog službenika za komunikacije i informacije u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020, u Sarajevu

27.3.2017

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za angažman projektnog službenika za komunikacije i informacije u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu za program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore 2014-2020, u Sarajevu. Obavještenje o konkursu je objavljeno danas u dnevnim novinama Glas Srpske, Dnevni Avaz i Dnevni List, a tekst konkursa, opis poslova i zahtijevani format CV-a (na engleskom jeziku) su dostupni i na web stranici programa http://cbc.bih-mne.org/. Konkurs ostaje otvoren do 11.04.2017. godine (16:00 sati).