Vijesti i događaji

BiH uručila Evropskoj komisiji odgovore na Upitnik

28.2.2018

Odgovori Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije uručeni su 28. februara njenom predsjedniku Žan-Klod Junkeru na svečanoj ceremoniji u Predsjedništvu BiH. Odgovori na Upitnik predstavljaju rezultat četrnaestomjesečnog napornog rada i angažmana institucija na svim nivoima vlasti. U pripremi odgovora na 3242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije, u 35 radnih grupa radilo je 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti, imenovanih na 1.600 pozicija. Angažirano je bilo i 15 članova Komisije za evropske integracije, te 20 članova Kolegija za evropske integracije. Održano je 70 sastanaka tijela u mehanizmu koordinacije tokom tehničke finalizacije odgovora, a pripremljeno je 20.037 stranica odgovora. Uz odgovore i priloge, dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referira u odgovorima.

Osim odgovora institucija BiH, Evropskoj komisiji su uručeni i odgovori 17 organizacija civilnog društva na 177 pitanja iz Upitnika. Direkcija je, simbolično prema broju poglavlja u Upitniku, izdvojila i omogućila i građanima da odgovore na 35 pitanja od opšteg životnog značaja. Prikupljeno je 5347 odgovora građana BiH, koji su takođe uručeni Evropskoj komisiji.

Upitnik je instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a odgovori na pitanja iz Upitnika su jedan od izvora informacija koje će Evropska komisija u tome koristiti.


Fotografija preuzeta sa @EUnear.