Vijesti i događaji

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2014.-2020.

7.12.2018

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavila je Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Informacija o objavi poziva se može preuzeti OVDJEa svi neophodni dokumenti za apliciranje (Uputstvo za aplikante, Aplikacioni formular s aneksima, kao i ostali relevantni dokumenti) na sljedećim linkovima: link 1 i link 2.

Rok za podnošenje projekata je 25.01.2019. godine u 16:00 sati.

Operativne strukture (Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore) i Delegacija Evropske unije u BiH pozivaju potencijalne aplikante na informativne sastanke koji će biti organizirani u programskom području prema sljedećem rasporedu:

·         18.12.2018. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina)

·         19.12.2018. godine u Nikšiću (Crna Gora).

Mjesto i vrijeme događaja bit će objavljeno u roku od pet dana od dana objave Poziva na programskoj web stranici: www.cbc.bih-mne.org.