Prevođenje

31.7.2012

Prevođenje u procesu evropskih integracija se odvija u dva smjera.

Prevode se pravni propisi EU (acquis) radi pravovremenog usklađivanja zakonodavstva BiH u predmetnim područjima, kao i ostali dokumenti Evropske unije zbog jasnog razumijevanja obaveza koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.

Pravni propisi BiH se prevode na engleski jezik kako bi institucije Evropske unije ustanovile usklađenost našeg zakonodavstva sa propisima EU.

Oba ova procesa podrazumijevaju dobro razrađenu metodologiju procesa prevođenja, razvijenu i usklađenu terminologiju te visoko kvalifikovan i obučen kadar. 

Terminologija koja nastaje u procesu prevođenja pravnih propisa i drugih dokumenata u procesu evropskih integracija se usklađuje sa resornim institucijama u BiH i objedinjena je u višejezičnoj terminološkoj bazi BiHterm .