Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE

24.6.2010DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE
(EUROPEAN COMMISSION DELEGATION-ECD/DÉLÉGATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE)

Delegacija Evropske komisije je hijerarhijski dio strukture Evropske komisije i služi interesima Evropske unije u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Kao diplomatsko predstavništvo, obavlja poslove delegirane od Evropske komisije odnosno izlaže, tumači i provodi politiku EU, analizira i izvještava o politikama i događajima u zemljama/organizacijama u kojima je akreditirana te vodi pregovore u skladu s datim mandatom. Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini otvorena je 10. jula 1996., a njeno sjedište je u Sarajevu. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona (2007./2009.) naziv Delegacija Evropske komisije mijenja se u Delegacija Evropske unije.

Vezani pojmovi:

EVROPSKA KOMISIJA
ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA
UGOVOR IZ LISABONA