Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

EUROSTAT

25.6.2010EUROSTAT

Eurostat je statistički ured Evropskih zajednica čiji je zadatak obrada i objavljivanje uporedivih statističkih podataka na nivou Evropske unije. Države članice EU skupljaju statističke podatke, koje analizira ovlašteno statističko tijelo na nivou države, nakon čega se podaci šalju Eurostatu. Eurostat ih dalje sistematizira, sjedinjava uz osiguranje njihove uporedivosti, te objavljuje. Statističke pokazatelje Eurostat objavljuje u formi štampanih ili elektronskih publikacija („Evropa u brojkama – Europe in Figures“). Redovno se analiziraju i prate podaci vezani za opću statistiku, ekonomiju i finansije, demografiju i socijalne uslove, industriju, trgovinu i usluge, poljoprivredu i ribarstvo, vanjsku trgovinu, transport, okoliš i energiju, nauku i tehnologiju, itd., a njegove analize i predviđanja koriste institucije EU za kreiranje i provođenje zajedničkih politika. Osim država članica EU, Eurostat pokriva i zemlje Evropskog ekonomskog prostora (Island, Norvešku i Lihtenštajn), koje su dio evropskog statističkog sistema. Uz to, razvijena je i bliska saradnja s međunarodnim organizacijama (UN, OECD, IMF, WB), a aktivnosti Eurostata usmjerene su i na razvoj i koordinaciju statističkog sistema u trećim zemljama (nečlanicama), posebno zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU. Eurostat je osnovan 1953. godine, a njegovo sjedište je u Luksemburgu.

Vezani pojmovi:

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE
JEDINSTVENI INSTITUCIONALNI OKVIR
INSTITUCIONALNA RAVNOTEŽA