Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

EVROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

25.6.2010EVROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
(EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND-ERDF/ FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL-FEDER)

Evropski fond za regionalni razvoj jedan je od dva strukturna fonda (Evropski fond za regionalni razvoj i Evropski socijalni fond) Evropske unije i instrument za provođenje regionalne politike Evropske unije. Osnovan je 1975. godine, a njegov cilj je jačanje ekonomske i socijalne kohezije kroz smanjivanje razlika u razvijenosti među regijama Evropske unije. Sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj usmjeravaju se u tri prioritetni oblasti (cilja) regionalne politike, tj. konvergentnost (cilj 1), regionalna konkurentnost i zapošljavanje (cilj 2) i evropska teritorijalna saradnja (cilj 3). Riječ je o direktnoj pomoći ulaganjima u kompanije (posebno u mala i srednja preduzeća), ulaganjima u infrastrukturu (istraživanje i inovacije, tekelomunikacije, okoliš, energija i transport), te pomoći kroz finansijske instrumente (fondovi za lokalni razvoj) i mjere tehničke podrške. Evropskim fondom za regionalni razvoj upravlja generalni direktorat za regionalnu politiku.

Vezani pojmovi:

REGIONALNA POLITIKA
STRUKTURALNI FONDOVI, KOHEZIONI FOND