Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

LISABONSKA STRATEGIJA

30.6.2010


LISABONSKA STRATEGIJA
(LISBON STRATEGY/STRATÉGIE DE LISBONNE)

Na sastanku Evropskog vijeća, održanom 2000. godine u Lisabonu, čelnici vlada i šefovi država članica Evropske unije postigli su dogovor o zajedničkom strateškom cilju prema kojem bi Evropska unija do 2010. godine trebalo da postane najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija svijeta zasnovana na znanju, te sposobna za održivi ekonomski rast s najvećom stopom zaposlenosti te snažnom ekonomskom i socijalnom kohezijom. Radi postizanja tog cilja usvojena je Lisabonska strategija, koja je još poznata kao Lisabonska agenda, s programom koji povezuje kratkoročne političke inicijative te srednjoročne i dugoročne ekonomske reforme. Lisabonska strategija zasniva se na tri segmenta:

- Ekonomski segment - kojim se priprema tranzicija prema konkurentnoj, dinamičnoj i na znanju zasnovanoj ekonomiji. Naglasak je na potrebi stalnih prilagođavanja promjenama u informacionom društvu, te u podsticanju razvoja i istraživanja.

- Socijalni segment - usmjeren je na modernizaciju evropskog socijalnog modela. To se postiže ulaganjem u ljudski potencijal i borbom protiv socijalne isključivosti. Od država članica očekuje se da investiraju u obrazovanje i osposobljavanje te da provode aktivnu politiku zapošljavanja, čime bi se olakšao put prema ekonomiji zasnovanoj na znanju.

 - Ekološki segment - koji je naknadno usvojen na sastanku Evropskog vijeća u Geteburgu (Göteborgu) 2001. godine a upozorava na činjenicu da ekonomski rast treba uskladiti s razumnim korištenjem prirodnih resursa.

Izvještaj koje je pripremljen 2005. godine pod vodstvom Wima Koka, bivšeg holandskog premijera (tzv. Kokov izvještaj) dao je razočaravajuću sliku napretka u provođenju Strategije. Ustanovljeni neuspjeh Lisabonske strategije bio je posljedica preširoko definiranih ciljeva, preobimnog programa, nedovoljne koordinacije i proturječnih prioriteta. Podjela odgovornosti između država članica i Evropske unije nije bila dovoljno jasna, a u državama članicama nedostajalo je političke volje za provođenje reformi. Evropsko vijeće je 2005. godine odlučilo staviti naglasak na znanje, inovacije i optimalizaciju ljudskog kapitala te tako povećati potencijal rasta, produktivnost i ojačati socijalnu koheziju. S tim ciljem je 2005. godine usvojena revidirana Lisabonska strategija – Lisabonska strategija za rast i zaposlenost koja je preusmjerila prioritete Evropske unije na rast i zapošljavanje.

Vezani pojmovi:

KONKURENTNOST
ZAPOŠLJAVANJE
SOCIJALNA POLITIKA
INFORMATIČKO DRUŠTVO
OKOLIŠ 
ODRŽIVI RAZVOJ