Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

OSNIVAČKI UGOVORI

30.6.2010


OSNIVAČKI UGOVORI
(FOUNDING TREATIES/TRAITÉS CONSTITUTIFS)

Osnivačkim ugovorima definiraju se principi, pravni i institucionalni temelji Evropske unije te odnosi s državama članicama i međunarodnim organizacijama. Njihove odredbe stvaraju prava ne samo za države članice već i za njihove građane te se na osnovu njih stvaraju institucije i tijela na evropskom nivou koja su nezavisna od vlasti država članica i na koja države članice prenose zakonodavna, upravna i sudska prava. U okviru Osnivačkih ugovora razlikuju se tri vrste ugovora: originalni ugovori (Ugovor o Evropskoj zajednici za ugalj i čelik, Ugovor o Evropskoj ekonomskoj zajednici, Ugovor o Evropskoj zajednici za atomsku energiju), ugovori o izmjenama koji su unijeli velike institucionalne, proceduralne promjene i promjene politika u oblastima odgovornosti tri zajednice i Evropske unije (npr. Jedinstveni evropski akt, Ugovor izAmsterdama, Ugovor iz Nice) te ugovore o pristupanju novih država članica. Hronološki, najznačajniji ugovori potpisani su kako slijedi:

Ugovor o Evropskoj zajednici za ugalj i čelik (1951./1952.);

Ugovor o Evropskoj ekonomskoj zajednici (1957./1958.);

Ugovor o Evropskoj zajednici za atomsku energiju (1957./1958.);

Ugovor o spajanju (1965./1967.);

Jedinstveni evropski akt (1987./1988.);

Ugovor o Evropskoj uniji (1992./1993.);

Ugovor iz Amsterdama (1997./1999.);

Ugovor iz Nice (2001./2003.).

Ugovor iz Lisabona (2007./2009.)

Vezani pojmovi:

ACQUIS COMMUNAUTAIRE
PRAVO ZAJEDNICE
IZVORI PRAVA 
REVIZIJA UGOVORA
MEĐUVLADINA KONFERENCIJA
UGOVOR O EVROPSKOJ ZAJEDNICI ZA UGALJ I ČELIK
UGOVOR O EVROPSKOJ EKONOMSKOJ ZAJEDNICI
UGOVOR O EVROPSKOJ ZAJEDNICI ZA ATOMSKU ENERGIJU
UGOVOR O EVROPSKOJ UNIJI