DEI Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA - DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Teritorijalna saradnja

Šta je teritorijalna saradnja?

Teritorijalna saradnja je alat kohezione politike EU. Namijenjen je savladavanju izazova koji prelaze granice država i traže zajedničko rješavanje. Temeljni cilj teritorijalne saradnje je ujednačeniji ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj EU kao i smanjenje negativnog uticaja granica.

Teritorijalna saradnja se sastoji od prekogranične, transnacionalne i međuregionalne saradnje. Pravni osnov za njeno korištenje je član 178. Ugovora o funkcionisanju EU i Uredba (EU) 1059/2021.

U budžetskom periodu 2021. - 2027. EU je za teritorijalnu saradnju izdvojila 8 milijardi eura. Od toga 72,2% za prekograničnu, 18,2% za transnacionalnu, 6,1% za međuregionalnu te 3,5% za saradnju najudaljenijih regiona. Programi prekogranične saradnje podržavaju regije na maksimalnoj udaljenosti od 150 kilometara od granica.

Geografska pokrivenost programa transnacionalne saradnje zavisi od makroregionalnih strategija i strategija zatvorenih mora i određuje je Evropska komisija, dok je međuregionalnom saradnjom obuhvaćen cjelokupan prostor EU.
europe-map
U kojim programima teritorijalne saradnje učestvuje BiH?

U budžetskom periodu 2021. - 2027. Bosna i Hercegovina učestvuje u tri transnacionalna, tri prekogranična i jednom međuregionalnom programu teritorijalne saradnje.

Kako funkcionišu i šta podržavaju programi teritorijalne saradnje?

Programi teritorijalne saradnje funkcionišu na principu javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga. Korisnici programa teritorijalne saradnje su institucije državne, regionalne i lokalne uprave, tijela u javnom (u nekim programima i u privatnom) vlasništvu, (u pravilu) neprofitne organizacije, obrazovne i istraživačke ustanove, razvojne agencije, organizacije civilnog društva, strukovna udruženja i sl.).

Programi podržavaju:

  • PAMETNIJU EVROPU (inovacije, digitalizacija, ekonomska transformacija, pametna specijalizacija, primjena naprednih tehnologija, podrška malim i srednjim preduzećima...)
  • ZELENIJU EVROPU (investiranje u energetsku tranziciju, obnovljivi izvore energije, prilagođavanje klimatskim promjenama, cirkularna ekonomija, očuvanje okoliša...)
  • POVEZANIJU EVROPU (uspostava strateških transportnih i digitalnih mreža...)
  • SOCIJALNIJU EVROPU (podrška kvalitetnom zapošljavanju, obrazovanje, znanja i vještine, socijalna inkluzija, poboljšano javno zdravstvo...)
  • Bolje INTERREG upravljanje (podrška izgradnji kapaciteta)
  • Bolje poslovno okruženje i konkurentnost (razvoj turizma, zaštita naslijeđa prirode i kulture)
  • Poboljšane mogućnosti za zapošljavanje i socijalna prava (investiranje u mlade, obrazovanje i razvoj vještina)
  • Zeleniju i poboljšanu efikasnost resursa (zaštita okoliša, upravljanje i prevencija rizika...)
  • Izgradnju vještina lokalnih donosioca odluka za osmišljavanje i provedbu integriranih politika i razmjenu znanja i dobrih gradskih praksi