Korištenje TAIEX instrumenta pomoći u uvjetima pandemije Covid-19