DEI Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA - DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Teritorijalna suradnja

Što je teritorijalna suradnja?

Teritorijalna suradnja je alat kohezione politike EU. Namijenjen je savladavanju izazova koji prevazilaze granice država i traže zajedničko rješenje. Temeljni cilj teritorijalne suradnje je ujednačeniji ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj EU kao i smanjenje negativnog utjecaja granica. Teritorijalna suradnja se sastoji od prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje. Pravni osnov za njezino korištenje je članak 178. Ugovora o funkcioniranju EU i Uredba (EU) br. 1299/2013. U proračunskom periodu 2014.-2020. EU je za teritorijalnu suradnju izdvojila 9,8 milijardi eura.

Od toga 74,05% za prekograničnu, 20,36% za transnacionalnu i 5,59% za međuregionalnu suradnju. Programi prekogranične suradnje podržavaju regije na maksimalnoj udaljenosti od 150 kilometara. Geografska pokrivenost programa transnacionalne suradnje zavisi od makroregionalnih strategija i strategija zatvorenih mora i određuje je Europska komisija, dok je međuregionalnom suradnjom obuhvaćen cjelokupan prostor EU.
europe-map
U kojim programima teritorijalne suradnje učestvuje BiH?

U proračunskom periodu 2014-2020, Bosna i Hercegovina učestvuje u tri transnacionalna i tri prekogranična programa teritorijalne suradnje.

Kako funkcioniraju i što podržavaju programi teritorijalne suradnje?

Programi teritorijalne suradnje funkcioniraju na principu javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga. Korisnici programa teritorijalne suradnje su institucije državne, regionalne i lokalne uprave, tijela u javnom (u nekim programima i u privatnom) vlasništvu, (u pravilu) neprofitne organizacije, obrazovne i istraživačke ustanove, razvojne agencije, organizacije civilnog društva, strukovna udruženja i sl.).

Programi podržavaju:

 • SOCIJALNE MJERE (podsticaj zapošljavanju i mobilnosti radne snage, javno zdravstvo, inkluzija...)
 • OKOLIŠ I ENERGETIKU (klimatske promjene, obnovljiva energija, upravljanje otpadom, prevencija rizika od poplava...)
 • TURIZAM I KULTURNO NASLIJEĐE (podsticaj, očuvanje, promocija, zaštita...)
 • KONKURENTNOST (poslovno okruženje, institucionalna infrastruktura...)
 • PAMETNIJU EVROPU (inovacije, digitalizacija, ekonomska transformacija i podrška malim i srednjim preduzećima...)
 • ZELENIJU EVROPU BEZ UGLJIKA (implementacija Pariškog sporazuma i investiranje u energetsku tranziciju, obnovljivi izvore energije i borba protiv klimatskih promjena...)
 • POVEZANIJU EVROPU (uspostava strateških transportnih i digitalnih mreža...)
 • SOCIJALNIJU EVROPU (podrška kvalitetnom zapošljavanju, obrazovanje, znanja i vještine, socijalna inkluzija i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti...)
 • EVROPU BLISKIJU GRAĐANIMA (podrška izradi lokalnih strategija i održivi urbani razvoj...)
 • Bolje INTERREG upravljanje (podrška izgradnji kapaciteta)
 • SIGURNIJU EVROPU (podrška upravljanju granicama, mobilnost i migracije, zaštita migranata)