DEI Босна и Херцеговина
САВЈЕТ МИНИСТАРА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Територијална сарадња

Шта је територијална сарадња?

Територијална сарадња је алат кохезионе политике ЕУ. Намијењен је савладавању изазова који превазилазе границе држава и траже заједничко рјешење. Темељни циљ територијалне сарадње је уједначенији економски, социјални и територијални развој ЕУ као и смањење негативног утицаја граница. Територијална сарадња се састоји од прекограничне, транснационалне и међурегионалне сарадње. Правни основ за њено коришћење је члан 178. Уговора о функционисању ЕУ и Уредба (ЕУ) бр. 1299/2013. У буџетском периоду 2014-2020 ЕУ је за територијалну сарадњу издвојила 9,8 милијарди евра.

Од тога 74,05% за прекограничну, 20,36% за транснационалну и 5,59% за међурегионалну сарадњу. Програми прекограничне сарадње подржавају регије на максималној удаљености од 150 километара. Географска покривеност програма транснационалне сарадње зависи од макрорегионалних стратегија и стратегија затворених мора и одређује је Европска комисија, док је међурегионалном сарадњом обухваћен цјелокупан простор ЕУ.
europe-map
У којим програмима територијалне сарадње учествује БиХ?

У буџетском периоду 2014-2020, Босна и Херцеговина учествује у три транснационална и три прекогранична програма територијалне сарадње.

Како функционишу и шта подржавају програми територијалне сарадње?

Програми територијалне сарадње функционишу на принципу јавних позива за доставу пројектних приједлога. Корисници програма територијалне сарадње су институције државне, регионалне и локалне управе, тијела у јавном (у неким програмима и у приватном) власништву, (у правилу) непрофитне организације, образовне и истраживачке установе, развојне агенције, организације цивилног друштва, струковна удружења и сл.).

Програми подржавају:

 • СОЦИЈАЛНЕ МЈЕРЕ (подстицај запошљавању и мобилности радне снаге, јавно здравство, инклузија...)
 • ОКОЛИШ И ЕНЕРГЕТИКУ (климатске промјене, обновљива енергија, управљање отпадом, превенција ризика од поплава...)
 • ТУРИЗАМ И КУЛТУРНО НАСЛИЈЕЂЕ (подстицај, очување, промоција, заштита...)
 • КОНКУРЕНТНОСТ (пословно окружење, институционална инфраструктура...)
 • ПАМЕТНИЈУ ЕВРОПУ (иновације, дигитализација, економска трансформација и подршка малим и средњим предузећима...)
 • ЗЕЛЕНИЈУ ЕВРОПУ БЕЗ УГЉИКА (имплементација Паришког споразума и инвестирање у енергетску транзицију, обновљиви изворе енергије и борба против климатских промјена...)
 • ПОВЕЗАНИЈУ ЕВРОПУ (успостава стратешких транспортних и дигиталних мрежа...)
 • СОЦИЈАЛНИЈУ ЕВРОПУ (подршка квалитетном запошљавању, образовање, знања и вјештине, социјална инклузија и једнак приступ здравственој заштити...)
 • ЕВРОПУ БЛИСКИЈУ ГРАЂАНИМА (подршка изради локалних стратегија и одрживи урбани развој...)
 • Боље ИНТЕРРЕГ управљање (подршка изградњи капацитета)
 • СИГУРНИЈУ ЕВРОПУ (подршка управљању границама, мобилност и миграције, заштита миграната)