DEI Босна и Херцеговина
САВЈЕТ МИНИСТАРА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Споразум о стабилизацији и придруживању

Проведба ССП-а
Тијела БиХ и ЕУ по ССП-у
Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) је нова, трећа генерација споразума о придруживању понуђена искључиво државама западног Балкана, с намјером да им се омогући успостављање блиског и трајног односа с Европском унијом, те изгледно чланство у ЕУ.

ССП се потписује на неодређено вријеме, а уз придруживање садржи елементе сигурносне, политичке и економске стабилизација, као и елемент регионалне сарадње. Примарни циљ споразума је формално придруживање државе Европској унији у одређеном транзицијском периоду од 6 до 10 година.

Од земље потписнице се захтијева да постепено прилагођава своје законодавство правној стечевини Европске уније (Ацqуис цоммунаутаире) и успоставља зону слободне трговине са Европском унијом.

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Босне и Херцеговине, с друге стране потписан је у Луксембургу 16. јуна 2008. године, а ступио је на снагу 1. јуна 2015. године. Замијенио је Привремени споразум о трговини и трговинским питањима, који је био на снази од 1. јула 2008. године.

Европска комисија и Босна и Херцеговина су 18. јула 2016. године парафирале Протокол о адаптацији Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП). Протоколом су предвиђене техничке прилагодбе трговинског дијела одредби ССП-а везано за извоз из БиХ на тржиште ЕУ и извоз ЕУ у БиХ, узимајући у обзир приступање Хрватске ЕУ, 2013. године.

Za potrebe nadzora nad primjenom i provođenjem SSP-a osnovana su zajednička tijela Evropske unije i Bosne i Hercegovine:

  • Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje – čine ga članovi Vijeća Evropske unije i članovi Evropske komisije, s jedne, i članovi Vijeća ministara, s druge strane
  • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje – forum zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta
  • Odbor za stabilizaciju i pridruživanje - tehničko tijelo koje pomaže Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u izvršenju njegovih dužnosti
  • Sedam pododbora i Posebna grupa za reformu javne uprave koji djeluju pod nadležnošću Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

  • Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje
  • Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo
  • Pododbor za unutrašnje tržište i tržišnu konkurenciju
  • Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku
  • Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost
  • Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku
  • Pododbor za saobraćaj, energiju, okoliš i regionalni razvoj
  • Posebna grupa za reformu javne uprave
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање
Odbor za stabilizaciju i pridruživanje

Ovo tijelo pomaže Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u obavljanju zadataka. Čine ga predstavnici Vijeća Evropske unije, Evropske komisije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obično na nivou višerangiranih državnih službenika. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje se, u pravilu, sastaje godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju.

Odbor priprema sastanke i rasprave Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, prema potrebi provodi odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i općenito osigurava kontinuitet odnosa pridruživanja i pravilnu primjenu SSP-a. Razmatra sva pitanja koja mu Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje uputi, kao i sva ostala pitanja koja se mogu pojaviti tokom provođenja SSP-a. Članom 119. SSP-a Odbor za stabilizaciju pridruživanje ima mogućnost da osnuje pododbore.

Na sljedećem linku dostupni su akti Odbora za stabilizaciju i pridruživanje:

Odluka broj 1/2015 Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU - BiH od 17.12.2015. o osnivanju pododbora i posebnih grupa
Вијеће за стабилизацију и придруживање
Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje

Ovo tijelo nadzire primjenu i provođenje SSP-a, razmatra sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog sporazuma i sva ostala bilateralna kao i međunarodna pitanja od obostranog interesa. Čine ga članovi Vijeća Evropske unije, Evropske komisije i Vijeća ministara BiH. Sastanci se održavaju na ministarskom nivou jednom godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju.

Na sljedećem linku dostupni su akti Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje:

Odluka broj 1 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH od 11.12.2015. o donošenju svog poslovnika
Одбор за стабилизацију и придруживање је тијело које помаже Вијећу за стабилизацију и придруживање у обављању његових задатака.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак, Брисел, 17.12.2015.

Други састанак, Сарајево, 31.5.2017.

Трећи састанак, Брисел, 27.3.2018.

Четврти састанак, Сарајево, 7.11.2019.

Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje
Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje razmatra pitanja u vezi sa slobodnim kretanjem robe, industrijskim proizvodima, trgovinom, standardizacijom, mjeriteljstvom, ovlašćivanjem, certifikacijom, ocjenjivanjem usklađenosti i nadzorom nad tržištem, saradnjom u oblasti industrije, malim i srednjim preduzećima, turizmom, carinama, oporezivanjem, pravilima o porijeklu.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Brisel, 8.7.2016.

Drugi sastanak - Sarajevo, 24.10.2017.

Treći sastanak - Brisel, 18.10.2018.

Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo
Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo razmatra pitanja u vezi sa poljoprivrednim proizvodima u širem i užem smislu, proizvodima ribarstva, prerađenim poljoprivrednim proizvodima, vinom, zaštitom geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i hranu (izuzev vina i jakih alkoholnih pića), poljoprivredom i poljoprivredno-industrijskim sektorom, veterinarstvom i fitosanitarnim pitanjima, saradnjom u ribarstvu i sigurnošću hrane.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Први састанак - Брисел, 29. јуна 2016

Други састанак - Сарајево, 25. октобра 2017. године

Трећи састанак - Брисел, 25. октобра 2018.

Четврти састанак, Видеоконференција, 16.6.2020.

Pododbor za unutrašnje tržište i tržišnu konkurenciju
Pododbor za unutrašnje tržište i tržišnu konkurenciju razmatra pitanja u vezi sa pravom na poslovno nastanjivanje, pružanjem usluga i ostalim pitanjima povezanim sa poglavljem V Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanjem zakonodavstva i provođenjem zakona, tržišnom konkurencijom, intelektualnim, industrijskim i trgovačkim vlasništvom, javnim nabavkama, bankarstvom, osiguranjem i ostalim finansijskim uslugama, zaštitom potrošača i javnim zdravljem.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Први састанак - Брисел, 29.11.2016.

Други састанак - Мостар, 19.09.2017.

Трећи састанак - Брисел, 20. септембра 2018.

Четврти састанак, Сарајево, 12.12.2019.

Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku
Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku razmatra pitanja u vezi sa kretanjem kapitala i plaćanjima, ekonomskom politikom, saradnjom u oblasti statistike, podsticanjem i zaštitom ulaganja i finansijskom saradnjom.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Први састанак - Сарајево, 25. i 26.1.2017.

Други састанак - Брисел, 14. i 15.11.2017.

Трећи састанак - Мостар, 15. i 16.11.2018.

Четврти састанак, Брисел, 19 и 20.11.2019.

Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost
Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost razmatra pitanja u vezi sa pravosuđem i osnovnim pravima (uključujući borbu protiv diskriminacije), policijskom i pravosudnom saradnjom, vladavinom prava, zaštitom podataka, vizama, graničnom kontrolom, azilom i migracijama, nezakonitim useljavanjem i readmisijom, pranjem novca, drogama, borbom protiv terorizma, kriminalom i drugim nezakonitim aktivnostima.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Први састанак - Сарајево, 1. и 2. децембра 2016.

Други састанак - Брисел, 30.11. и 1.12. 2017.

Трећи састанак - Бања Лука, 28. и 29. новембра 2018.

Четврти састанак, Брисел, 5 и 6.12.2019.

Четврти састанак Пододбора за правду, слободу и сигурност између ЕУ и БиХ - Извјештај стручњака о питањима владавине права у БиХ - Брисел, 5.12.2019.

Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku
Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku razmatra pitanja u vezi sa kretanjem radnika, uslovima rada i jednakim mogućnostima, saradnjom u oblasti socijalne politike, obrazovanjem i osposobljavanjem, saradnjom u oblasti kulture, informacijama i komunikacijama, saradnjom u oblasti audiovizuelnih usluga, mrežama i uslugama elektronskih komunikacija, informacionim društvom, istraživanjem i tehnološkim razvojem.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Први састанак - Бања Лука, 9.2. 2017.

Други састанак - Брисел, 30.1.2018.

Трећи састанак - Сарајево, 13.02.2019

Четврти састанак, Брисел, 20.2.2020.