Interes za novac EU višestruko premašio raspoloživ iznos

Interes za novac EU višestruko premašio raspoloživ iznos

U okviru 1. poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg VI-A IPA programa Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021-2027 koji je zatvoren 2. kolovoza 2023. primljeno je 217 projektnih prijedloga. Na raspolaganju je bio 41 milion eura, dok je zatražena vrijednost EU granta u dostavljenim prijedlozima šest puta veća i iznosi skoro 280 miliona eura. Projektni prijedlozi odnose se na četiri prioriteta i šest specifičnih ciljeva Programa, a naredni korak je njihova evaluacija u skladu sa Smjernicama za aplikante.

 

Ključne brojke u vezi sa rezultatima poziva pogledajte na infografici.