Dokumenti o javnim nabavkama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga istraživanja javnog mnijenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje štamparskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vode za piće i pružanje usluge korištenja 5 aparata za vodu

Odluku o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluge zbrinjavanja starog namještaja

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku White Shark kabal 3,5mm  x 2 F. 3pin – 3,5mm M4 pin pet komada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga pri organizaciji EINFORM - regionalne konferencije o komuniciranju 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku ACC TAG-a

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku cvijetnog aranžmana za groblje

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za pružanje usluge za godišnju pretplatu na Službeni list Bosne i Hercegovine

Odluku o prihvaćanju prijedloga cijene za pružanje usluge redovnog održavanja za službeno vozilo CHEVROLET, CRUZE LS 1.8

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku sredstva za dezinfekciju 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za pružanje usluge pretplate na Službeni glasnik BiH

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku tonera

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za pružanje ugostiteljskih usluga 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku tonera 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku higijenskih potrebština  

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku cvjetnog aranžmana za groblje 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku tonera

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku patrona za kavu Dolce Gusto 15 kutija 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za pružanje usluga redovnog servisa za službeno vozilo Volkswagen PASSAT Var. CLBMT 103 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku zaštiitnih maski 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku folije

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku tonera 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluge godišnjeg održavanja domene dei.gov.ba 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku patrona za kafu

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga printanja i uramljivanja fotografija 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za za pružanje usluga servisa službenog vozila CEED SW 1,6 GAS

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluge izrade natpisne poločice na gravoplastu 18 cmx5,5 cm graviranje, 5 (pet) komada 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku patrona za kavu

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluge nabavke SSL certifikata

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstva za dezinfekciju

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku cvijetnog aranžmana za groblje

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku pregrade od prozirnog pleksiglasa

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku zaštitinih maski

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstva za čišćenje

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku ventilatora

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje ugostiteljskih usluga

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku telefonskih aparata

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstva za dezinfekciju 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstva za nabavku patrona za kavu

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstva za nabavku tonera

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstva za nabavku tonera

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga pretplate na Dnevni list

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga pretplate na Dnevni Avaz

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga pretplate na Dnevne nezavisne novine

Odluku o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga pretplate na Oslobođenje

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga tvrdog koričenja djelovodnog protokola za 2019. godine

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nanavku zahvalnica

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku CIP za publikaciju 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku rukavica

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku aranžmana za groblje

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku brisača (set Ceed MY12)

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku maski za lice 

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstva za dezinfekciju

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku higijenskih potrepština  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga hostinga i održavanja web stranice 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluge distribucije poklona 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku tonera 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prevođenja

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku tonera 

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku patrona za kavu

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku školskog pribora

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku patrona za kavu

Odluku o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga pretplate na Službeni list BiH za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za pružanje usluga pretplate na Porezni savjetnik i korištenje aplikacije za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za preplatu na portal RECko ,Javne nabavke

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku sredstava za dezinfekciju

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavku cvjetnog aranžmana za groblje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanju usluga posredovanja u nabavci avio karata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje štamparskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga financijske revizije

Odluka o poništenju postupka za pružanje usluga financijske revizije

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku sredstava za dezinfekciju

Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene ponude ponuđača za nabavku patrona za kavu

Ugovor za pružanje štamparskih usluga

Ugovor za pružanje usluga najma espresso aparata 4 (četiri) komada i nabavku 48/100 paketa originalnih kapsula za espresso kavu

Ugovor za pružanje usluga pranja službenih putničkih vozila i pružanje vulkanizerskih usluga

Ugovor za pružanje usluga pri organizaciji EINFORM - regionalne konferencije o komuniciranju o procesu evropskih integracija

Okvirni sporazum za pružanje štamparskih usluga 

Okvirni sporazum za pružanje štamparskih usluga

Okvirni sporazum za pružanje usluga posredovanja u nabavci avio karata

Ugovor o kupoprodaji računara

Ugovor za pružanje usluge unapređenja Modula 2 Informacionog sistema za podršku procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine

Ugovor za nabavku uredskog materijala 

Ugovor za pružanje usluga iznajmljivanja printera 

Ugovor za pružanje usluga registracije i tehničkog pregleda motornih vozila 

Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila 

Ugovor za pružanje usluga VPN konekcije 

Ugovor za pružanje usluga pranja putničkih vozila i pružanje vulkanizerskih usluga 

Ugovor o isporuci vode za piće 

Ugovor za pružanje usluga hostinga i održavanja web stranice

Ugovor za pružanje usluga distribucije EU Palčića 

Ugovor o nabavci poklona 5 rijeka

Ugovor za pružanje usluga održavanja i popravke računarske i elektronske opreme 

Ugovor za pružanje usluga prevođenja 

Ugovor za nabavku web kamere sa mikrofonom i slušalica sa mikrofonom

Ugovor za pružanje usluge dizajna i preloma naslovnice i unutrašnjih stranica VII broja časopisa „Sui generis“

Ugovor za pružanje štamparskih usluga

Ugovor za pružanje usluga financijske revizije

Ugovor za pružanje usluga sistemskog i aplikativnog održavanja Informacionog sistema....

Ugovor za nabavku laptopa P- 310

Ugovor za nabavku laptopa P- 350

Ugovor za pružanje usluga istraživanja javnog mnijenja

Ugovor za pružanje usluga izrade e-learning modula

Ugovor za pružanje usluga Press clipping-a

Ugovor za nabavku laptopa

Ugovor za nabavku uredskog materijala