O nama

MISIJA

Direkcije za europske integracije je stalno, samostalno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nadležno za koordiniranje procesa i aktivnosti institucija koje proizlaze iz integracije BiH u Europsku uniju.

Nadležnosti Direkcije odnose se na ispunjavanje obveza integracije, usklađivanje zakonodavstva s acquis-em, financijsku pomoć EU za BiH, prevođenje propisa i drugih dokumenata te komuniciranje i obuke u ovoj oblasti za različite ciljne skupine radi institucionalne, stručne i tehničke potpore napretku BiH u integraciji u EU.

VIZIJA

Direkcije za europske integracije je članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, pri čemu je Direkcija relevantan, snažan i pouzdan partner svim institucijama u BiH i EU.

ULOGA

Direkcija za europske integracije koordinira i prati aktivnosti i zadatke u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i surađuje s ministarstvima i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini.

Nadležna je za:

®  koordiniranje poslova na usklađivanju zakonodavstva BiH s propisima EU (acquis)

® koordinaciju i nadzor provođenja odluka koje donose nadležna tijela i institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koje se odnose na ispunjavanje obveza u procesu integracije BiH u EU

®  koordinaciju pomoći Europske unije BiH 

®  koordinaciju procesa prevođenja acquis-a, pravnih propisa BiH i drugih relevantnih dokumenata

®    komunikaciju i organizaciju obuka o procesu integracije u EU  

Direkcija za europske integracije sudjeluje u aktivnostima ili izrađuje nacrte zakona, drugih propisa i smjernica koje se odnose na ispunjavanje obveza u procesu integracije BiH u EU. Djeluje i kao glavni operativni partner Europske komisije u procesu integracije BiH u EU. 

SURADNJA

U kontekstu korištenja EU fondova, Direkcija surađuje s predstavnicima bilateralnih donatora iz članica Europske unije i međunarodnih organizacija te sudionicima iz civilnog društva.

Direkcija surađuje sa Zajedničkom komisijom za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i ostalim odborima za europske integracije parlamenata u BiH.

U implementaciji Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, ali i u okviru potpore izgradnji kapaciteta državnih službenika za integraciju u EU, Direkcija surađuje s predstavnicima akademske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Direkcija djeluje kao glavni operativni partner Europske komisije u procesu integracije BiH u EU.

STRATEŠKI OKVIR koji definira rad Direkcije za europske integracije možete pronaći u dokumentima ispod.