Prevođenje pravnih propisa

·         Propisi Europske unije (acquis) radi pravovremenog usklađivanja zakonodavstva BiH u različitim oblastima, kao i ostali dokumenti Europske unije radi jasnog razumijevanja obveza koje proizlaze iz procesa europskih integracija.

·         Pravni propisi BiH na engleski jezik kako bi institucije Europske unije procijenile usklađenost našeg zakonodavstva s propisima EU, kao i ostali dokumenti potrebni za uspješnu komunikaciju između EU i vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

Za oba ova procesa ključni su dobro razrađena metodologija, usklađena terminologija, te visoko kvalificiran i obučen kadar. Stručna terminologija iz određenih područja ili oblasti djelovanja utvrđuje se u suradnji s resornim institucijama u BiH i unosi se u višejezičnu terminološku bazu BiHterm.

 

Precizno i točno definirana terminologija i njena dosljedna uporaba ključni su za osiguranje kvaliteta u prevođenju pravnih propisa. Stoga ovaj proces nalaže sudjelovanje pravnika i resornih stručnjaka. Direkcija je poduzela niz aktivnosti u cilju dosljedne uporabe utvrđene terminologije, a prva je bila izrada Terminološkog rječnika europskih integracija. Nakon što je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, izrađen je i Glosar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, primarni alat u procesu usklađivanja i dosljedne uporabe terminologije jeste višejezična terminološka baza - BiHterm koja je dostupna na internet stranici Direkcije. Ova baza trenutačno sadrži veliki broj termina iz raznih područja.

 

Terminološka baza Europske unije IATE – InterActive Terminology for Europe sadrži termine specifične za Europsku uniju. Ovom terminološkom bazom zajednički upravljaju glavne institucije EU. Ostale glosare i rječnike EU prema područjima možete pronaći ovdje.

Priručnik za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik

Priručnik je namijenjen onima koji se bave prevođenjem pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik, ali može biti i koristan alat za one koji pripremaju različite vrste dokumenata na engleskom jeziku. Sadrži jednostavne upute i praktične primjere za prevođenje pojedinih dijelova pravnih propisa na engleski jezik. Pored toga, priručnik sadrži i stilski vodič za engleski jezik (Style Guide for Translating Legislation in BiH into English) kao i dvojezični prikaz naziva institucija i tijela u Bosni i Hercegovini kroz zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. 

 

Priručnik za prevođenje pravnih akata EU

Ovaj priručnik je namijenjen prevoditeljima i ostalim stručnjacima uključenim u proces prevođenja pravnih akata EU. Pored standardnih obrazaca pravnih akata EU, Priručnik sadrži i opće informacije o institucijama i zakonodavstvu EU, kao i temeljna pravila za osiguranje kvaliteta prijevoda. U priručniku su opisani i tehnički zahtjevi za oblikovanje i uređenje teksta prijevoda, a na samome kraju se nalazi lista češćih pravnih izraza koji se koriste u pravu EU.

 

Zajednički praktični vodič (Joint Practical Guide) Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije preveden je kako bi se osobe koje sudjeluju u izradi pravnih propisa pobliže upoznale s načelima i smjernicama za izradu pravnih propisa u institucijama Europske unije. Vodič može koristiti kako službenicima koji rade na usklađivanju pravnih propisa Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom EU tako i prevoditeljima koji prevode pravne akte EU.