Prevođenje pravnih propisa

Prevođenje u procesu europskih integracija se odvija u dva smjera.

Prevode se pravni propisi EU (acquis) radi pravovremenog usklađivanja zakonodavstva BiH u predmetnim područjima, kao i ostali dokumenti Europske unije zbog jasnog razumijevanja obaveza koje proizlaze iz procesa europskih integracija.

Pravni propisi BiH se prevode na engleski jezik kako bi institucije Europske unije ustanovile usklađenost našeg zakonodavstva sa propisima EU.

Oba ova procesa podrazumijevaju dobro razrađenu metodologiju procesa prevođenja, razvijenu i usklađenu terminologiju te visoko kvalifikovan i obučen kadar. 

Terminologija koja nastaje u procesu prevođenja pravnih propisa i drugih dokumenata u procesu europskih integracija se usklađuje sa resornim institucijama u BiH i objedinjena je u višejezičnoj terminološkoj bazi BiHterm.

Osnovni princip osiguranja kvaliteta prevoda pravnih propisa jeste precizna terminologija i njena dosljedna upotreba. Zbog toga je sve pravne i stručne termine neophodno uskladiti sa pravnicima i stručnjacima iz pojedinih oblasti. Kako bi osigurala dosljednu upotrebu usklađene terminologije Direkcija je realizirala nekoliko konkretnih projekata od kojih je prvi Terminološki rječnik europskih integracija. Nakon što je BiH potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, izrađen je i Glosar glavnog teksta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, najznačajniji korak u procesu usklađivanja i dosljedne upotrebe terminologije predstavlja uspostavljanje višejezične terminološke baze BiHterm koja je dostupna na internet stranici Direkcije. Ova baza trenutno sadrži veliki broj termina iz raznih oblasti i svakodnevno se ažurira.

U Europskoj uniji postoji višejezična terminološka baza podataka IATE – InterActive Terminology for Europe koja sadrži termine specifične za Europsku uniju i kojom zajednički upravljaju glavne institucije EU. Ostale glosare i rječnike EU prema oblastima može pronaći ovdje.

Priručnik za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik

Priručnik je namijenjen onima koji se bave prevođenjem pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik i sadrži jednostavna uputstva i praktične primjere za prevođenje pojedinih dijelova pravnih propisa na engleski jezik. Pored uputstava za prevođenje pravnih propisa u BiH na engleski jezik, priručnik sadrži i stilski vodič za engleski jezik (Style Guide for Translating Legislation in BiH into English) kao i dvojezični prikaz naziva institucija i tijela u Bosni i Hercegovini kroz zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. 

 

Priručnik za prevođenje pravnih akata EU

Ovaj Priručnik je namijenjen prevoditeljima i ostalim stručnjacima uključenim u proces prevođenja pravnih akata EU. Priručnik pored standardnih obrazaca pravnih akata EU  sadrži i opće informacije o institucijama i zakonodavstvu EU, kao i osnovna pravila za osiguranje kvaliteta prijevoda. U priručniku su opisani i tehnički zahtjevi za oblikovanje i uređenje teksta prijevoda, a na samom kraju se nalazi lista češćih pravnih izraza koji se koriste u pravu EU.

Zajednički praktični vodič

Prijevod Zajedničkog praktičnog vodiča (Joint Practical Guide) pripremljen je s namjerom da se osobe uključene u izradu pravnih propisa pobliže upoznaju s principima i smjernicama za izradu pravnih propisa u institucijama Evropske unije. Prijevod ovog priručnika može biti koristan kako službenicima koji rade na usklađivanju pravnih propisa Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom EU tako i prevoditeljima koji prevode pravne akte EU.