DEI Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA - DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
  • Pozovite Direkciju

    Telefon:
  • Pošaljite nam e-mail

  • Sjedište Direkcije

    Đoke Mazalića 5
    71000 Sarajevo

Imate pitanje?

Pošaljite nam upit.

Telefonski kontakti

Direktor Direkcije:  Edin Dilberović
e-mail:     edin.dilberovic@dei.gov.ba

Odjel za podršku

Administrativna asistentica direktora: Sadina Hebib
Telefon:   033 255 044
Fax:         033 255 317
e-mail: sadina.hebib@dei.gov.ba 

Šefica Odjeljenja: Mirela Ćosić
Telefon: 033 255 047
e-mail: mirela.cosic@dei.gov.ba  
 
Stručni savjetnik: Mitar Sladoje 
Telefon: 033 255 016
e-mailmitar.sladoje@dei.gov.ba

Glasnogovornica: Martina Trogrlić 
Telefon: 033 255 315
e-mail: martina.trogrlic@dei.gov.ba

Vozač direktora: Midhat Murguz
Telefon: 033 255 316
Pomoćnica direktora: Darija Ramljak
Telefon: 033 255 037 
Odsjek za politički kriterij i koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja
 
Stručna savjetnica: Selma Kasumagić
Telefon: 033 255 340 
e-mail: selma.kasumagic@dei.gov.ba 
 
Stručni savjetnik: Kerim Hodžić 
Telefon033 255 312
e-mailkerim.hodzic@dei.gov.ba 
 
Viši stručni suradnik: Armin Spahić  
Telefon033 408 930
e-mailarmin.spahic@dei.gov.ba 
 
Odsjek za sektorske politike
 
Šef odsjeka: Ivan Tavra
Telefon: 033 255 026
e-mail: ivan.tavra@dei.gov.ba 
 
Stručna savjetnica: Mirela Pojavnik
Telefon: 033 255 355
e-mail: mirela.pojavnik@dei.gov.ba 
Viša stručna suradnica: Vedrana Bosić
Telefon: 033 255 329
e-mail: vedrana.bosic@dei.gov.ba
Odsjek za ekonomsku i socijalnu politiku

Šefica odsjeka: Radmila Urta 
Telefon: 033 255 019 
e-mail: radmila.urta@dei.gov.ba 

Stručna savjetnica: Selma Mešić
Telefon: 033 255 021 
e-mail: selma.mesic@dei.gov.ba 

Stručna savjetnica: Amila Opardija
Telefon: 033 255 020 
e-mail:  amila.opardija@dei.gov.ba

Viša stručna suradnica: Tamara Dragić
Telefon: 033 255 311
Stručni suradnik: Adis Alihodžić
Telefon: 033 408 931
Odsjek za trgovinu i unutrašnje tržište
 
Šef odsjeka: Srđan Cvijetić
Telefon: 033 255 024
e-mail: srdjan.cvijetic@dei.gov.ba 
Stručna savjetnica: Danijela Vučetić
Telefon: 033 255 014
e-mail: danijela.vucetic@dei.gov.ba 
Stručni savjetnik: Željko Pržulj 
Telefon: 033 255 039
Viši stručni suradnik: Svjetlan Sarić
Telefon: 033 255 313

Pomoćnica direktora: Erna Kasumović
Telefon: 033 255 030
e-mail: erna.kasumovic@dei.gov.ba
Administrativna asistentica: Dejana Žigić
Telefon: 033 255 035
Faks: 033 255 002

Odsjek za politički kriterij, pravdu, slobodu i sigurnost, promet i energiju
Stručna savjetnica: Nejra Hiroš
Telefon: 033 255 038
e-mail: nejra.hiros@dei.gov.ba 
Stručna suradnica: Mersiha Galijatović
Telefon: 033 703 164
e-mail: mersiha.galijatovic@dei.gov.ba
Stručni suradnik: Mirko Vuković
033 255 498

Odsjek za unutrašnje tržište
Stručna savjetnica: Lejla Bajramović-Kobilica 
Telefon: 033 255 027
e-mail: lejla.bajramovic@dei.gov.ba
Stručna suradnica: Jelena Nešić
Telefon: 033 408 932
Stručna suradnica: Merima Karavdić 
Telefon: 033 408 933

Odsjek za poljoprivredu i okoliš

Stručna savjetnica: Ajla Ablaković 
Telefon: 033 255 034
e-mail: ajla.ablakovic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Selma Dazdarević-Jašarević
Telefon: 033 255 033
e-mail: selma.dazdarevic@dei.gov.ba 

Stručni suradnik: Miloš Radić
Telefon: 033 408 934
e-mail: milos.radic@dei.gov.ba
Stručna suradnica: Lejla Spahić
Telefon: 033 408 940
Pomoćnica direktora: Zara Halilović
Telefon: 033 255 380
e-mail: zara.halilovic@dei.gov.ba 
Odsjek za koordinaciju programa u oblasti državne uprave i vladavine prava 

Šef Odsjeka: Midhat Džemić
Telefon:033 255 346
e-mail: midhat.dzemic@dei.gov.ba  
 
Stručni savjetnik: Senad Lulo
Telefon: 033 255 354
e-mail: senad.lulo@dei.gov.ba 
 
Stručna savjetnica: Danijela Bugarin Lazarević
Telefon: 033 255 349
e-mail: danijela.bugarin@dei.gov.ba 
 
Viša stručna suradnica: Lea Nuhić
Telefon: 033 255 496
e-mail: lea.nuhic@dei.gov.ba
Stručna suradnica: Naida Dilić
Telefon: 033 255 348
Stručni suradnik: Filip Krešić
Telefon: 033 255 353
e-mail: filip.kresic@dei.gov.ba 
 
Odsjek za koordinaciju programa za regionalni razvoj i infrastrukturu

Šef odsjeka: Sabina Dizdarević
Telefon: 033 255 341
e-mail: sabina.dizdarevic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Jasmina Čengić
Telefon: 033 255 342
e-mail: jasmina.cengic@dei.gov.ba  

Stručna suradnica: Amra Nišić
Telefon: 033 255 345
Odsjek za koordinaciju programa u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja
 
Šefica Odsjeka: Angelina Pudar 
Telefon: 033 255 343
e-mail: angelina.pudar@dei.gov.ba 
Stručna savjetnica: Nevena Marilović
Telefon: 033 255 344
e-mail: nevena.marilovic@dei.gov.ba
Stručna savjetnica: Sandra Memišević
Telefon: 033 255 022
e-mail: sandra.memisevic@dei.gov.ba
Stručni savjetnik: Srđan Mitrović 
Telefon: 033 255 008
e-mail: srdjan.mitrovic@dei.gov.ba
 
Viša stručna suradnica: Anida Bazdulj
Telefon: 033 255 345
Stručni suradnik: Amin Numanović
Telefon: 033 408 935
Odsjek za monitoring, evaluaciju i izvještavanje programa pomoći EU BiH
 
Stručna savjetnica: Zuhra Seferović
Telefon: 033 255 347
e-mail: zuhra.seferovic@dei.gov.ba 
 
Stručni savjetnik: Nebojša Zečević 
Telefon: 033 255 339
e-mail: nebojsa.zecevic@dei.gov.ba    

Stručni suradnik: Duško Masleša
Telefon: 033 255 338
Pomoćnica direktora: Biljana Ivanović
Telefon: 033 255 042
e-mail: biljana.ivanovic@dei.gov.ba

Administrativna asistentica: Amra Čukojević
Telefon:  033 255 004
Fax: 033 255 000
e-mail: amra.cukojevic@dei.gov.ba

Odsjek za metodologiju i terminologiju

Šefica odsjeka: Mirjana Maunagić
Telefon: 033 255 007
e-mail: mirjana.maunagic@dei.gov.ba
Stručna savjetnica: Amra Hodžić
Telefon: 033 255 017
e-mail: amra.hodzic@dei.gov.ba 

Odsjek za prevođenje i redakturu

Šefica Odsjeka: Vanda Mandić
Telefon: 033 255 006
e-mail: vanda.mandic@dei.gov.ba
Stručna savjetnica: Nataša Njegovan
Telefon: 033 255 321
e-mail: natasa.njegovan@dei.gov.ba 
Stručni suradnik: Staša Sihrovski
Telefon: 033 255 009
Stručna suradnica: Biljana Parađina-Obradović
Telefon: 033 408 939
Pomoćnica direktora: Dragica Lakić 
Telefon: 033 255 314
e-mail: dragica.lakic@dei.gov.ba

Administrativna asistentica: Ana Rosić
Telefon: 033 255 314 
e-mail: ana.rosic@dei.gov.ba 
 
Odsjek za ljudske resurse i pravne poslove

Šefica Odsjeka: Berina Turković
Telefon: 033 255 319
e-mail: berina.turkovic@dei.gov.ba 

Stručna savjetnica: Samira Bajrović
Telefon: 033 255 328
e-mail: samira.bajrovic@dei.gov.ba 

Stručna savjetnica: Kristina Tolić
Telefon: 033 255 326 
e-mail: kristina.tolic@dei.gov.ba 

Stručna suradnica: Nejra Varatan 
Telefon: 033 408 936 
e-mail: nejra.varatan@dei.gov.ba

Odsjek za financijske poslove i javne nabavke

 
Šefica odsjeka: Senija Vinšalek
Telefon: 033 255 318
e-mail: senija.vinsalek@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Sanja Blažević Bilić
Telefon: 033 255 323
e-mail: sanja.blazevic@dei.gov.ba 
Stručna savjetnica: Nikoleta Mićević
Telefon: 033 255 322
e-mail: nikoleta.micevic@dei.gov.ba 
Viša stručna suradnica:  Ružica Nikolić Obradović
Telefon: 033 255 323
e-mail: ruzica.nikolic@dei.gov.ba 

Stručna suradnica: Azra Vlahovljak 
Telefon: 033 255 324 
e-mail: azra.vlahovljak@dei.gov.ba

Referentica: Mara Lukić
Telefon: 033 255 325
e-mail: mara.lukic@dei.gov.ba

Referentica za javne nabavke: Teodora Biršl 
Telefon: 033 255 330
Fax: 033 255 331
e-mail: teodora.birsl@dei.gov.ba  

Odsjek za informatičke poslove  

Šefica odsjeka: Gordana Slavnić
Telefon: 033 255 335
e-mail: gordana.slavnic@dei.gov.ba  
Stručna savjetnica: Sanela Eljazović
Telefon: 033 255 332
Viši stručni saradnik: Goran Mićić
Telefon: 033 255 333
Stručni saradnik: Nenad Despotović
Telefon: 033 255 046

Odsjek za Pisarnicu, Biblioteku i opšte poslove

Šefica Odsjeka: Indira Čečo - Hidić
Telefon: 033 255 334  
Almir Bašić
Telefon: 033 255 043
e-mail: almir.basic@dei.gov.ba
Vozač/kurir: Zoran Mlađen 
Telefon: 033 255 309
Vozač/kurir: Davor Primorac 
Telefon: 033 255 308
Centralni Fax: 033 255 310
Pomoćnica direktora: Maja Rimac 
e-mail: maja.rimac@dei.gov.ba

Administrativna asistentica: Vesna Savić
Telefon: 033 255 012
Fax: 033 255 001
e-mail: vesna.savic@dei.gov.ba   

Odsjek za komunikacije u oblasti europskih integracija

Šefica Odsjeka: Lana Babić
Telefon: 033 255 015

e-mail: lana.babic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Suzana Mijatović
Telefon:  033 255 011

e-mail: suzana.mijatovic@dei.gov.ba

Viši stručni suradnik: Davor Dujmović
Telefon: 033 255 379 

Sručni suradnik: Medaris Pozder
Telefon: 033 408 938 

Odsjek za obuke u oblasti europskih integracija

Stručna savjetnica: Mersiha Resić
Telefon: 033 255 013

e-mail: mersiha.resic@dei.gov.ba 

Stručna savjetnica: Edina Avdić
Telefon: 033 255 327

e-mail: edina.avdic@dei.gov.ba 

Stručna suradnica: Ivana Delic
Telefon:  033 255 377
e-mail: ivana.delic@dei.gov.ba
Pomoćnica direktora: Nada Bojanić
Telefon: 033 255 350
e-mail: nada.bojanic@dei.gov.ba 
Stručni savjetnik: Tarik Džajić
Telefon: 033 255 351
e-mail: tarik.dzajic@dei.gov.ba 
 
Stručna savjetnica: Mersiha Delić
Telefon: 033 255 375
e-mail: mersiha.delic@dei.gov.ba 
Stručna savjetnica: Marina Kavaz – Siručić 
Telefon: 033 255 025
Stručna savjetnica: Alma Kurtalić Zahiragić
Telefon: 033 255 337
e-mail: 
alma.kurtalic@dei.gov.ba
Stručna savjetnica: Sanja Vukadin
Telefon: 033 255 352
e-mail: sanja.vukadin@dei.gov.ba 
Viša stručna suradnica: Lejla Šadinlija 
Telefon: 033 255 005 
e-mail: lejla.sadinlija@dei.gov.ba