Investicioni okvir za Zapadni Balkan - WBIF

OPĆE INFORMACIJE

Investicijski okvir za Zapadni Balkan (eng. Western Balkans Investment Framework – WBIF) je zajednička inicijativa Europske komisije i partnerskih međunarodnih financijskih institucija (EIB-Europske investicijske banke, EBRD-Europske banke za obnovu i razvoj, CEB-Razvojne banke Vijeća Europe, KfW -Njemačke razvojne banke, AFD-Francuske razvojne agencije, i Svjetske banke-WB), čiji cilj je da se za prioritetne projekte u regionu objedine i koordiniraju različiti izvori financiranja (prvenstveno krediti) s grant sredstvima.

Izvor: WBIF (2019.)

WBIF sačinjavaju Zajednički fond za grant sredstva i Zajednički fond za kreditiranje. Financijska sredstva Zajedničkog fonda za grant sredstva su namijenjena projektima koji su podržani kreditima partnerskih međunarodnih financijskih institucija (koje neformalno surađuju unutar Zajedničkog fonda za kreditiranje), kao i ostalih financijskih posrednika, a u prioritetnim oblastima vezanim za izgradnju infrastrukture, te ostalim oblastima koje podržavaju socio-ekonomski razvoj.

 

Više o WBIF instrumentu: www.wbif.eu

 1.       Donatori: WBIF grantovi su u potpunosti financirani od donatorskih kontribucija:

a.                   Europska komisija – najveći donator je Europska unija kroz IPA fondove

b.     Bilateralni donatori – Austrija, Češka Republika, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Nizozemska, Irska, Italija, Kanada, Luksemburg, Mađarska, Norveška, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija

c.          Međunarodne financijske institucije (IFI): Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Razvojna banka Njemačke (KfW), Svjetska banka (WB), Francuska razvojna agencija (AFD).

IFI uplaćuju dio grant sredstava u Zajednički fond te daju kredite zemljama korisnicima za pojedinačne projekte.     

 2.   Zemlje korisnice: potencijalni kandidati/kandidati za članstvo u EU s Zapadnog Balkana – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Njih predstavlja:

a.       Državni IPA koordinator (DIPAK) – ima ključnu ulogu u koordiniranju procesa pripreme i podnošenja aplikacija za WBIF financiranje. DIPAK je ulazna točka za strukturu WBIF-a.

b.       Državni odbor za investicije  (National Investment Committee – NIC) – domaće tijelo na čijem čelu je premijer ili ministar financija. Uloga ovog tijela je da odobrava i potvrđuje prioritizaciju strateških investicijskih projekata identificiranih na Jedinstvenoj listi prioritetnih sektorskih infrastrukturnih projekata.

 3.       Kreditori: Međunarodne financijske institucije (IFI)

                                           

Izvor: WBIF (2019.) 

*prema Rezoluciji 1244/99                                 

Oblasti koje podržava WBIF

§  Promet: željeznički promet, unutarnji plovni putovi, cestovni promet, luke, aerodromi, prekogranični objekti;

§  Energija: obnovljivi izvori energije, sustavi povezivanja, prijenos energije, hidroenergija, plinovodi, energetska učinkovitost i ušteda energije;

§  Okoliš: vodoopskrba, tretman otpadnih voda, kanalizacija, upravljanje čvrstim otpadom i opasnim otpadom, kontrola štetnih emisija;

§  Digitalna povezanost;

§  Socijalni sektor: škole, bolnice i zdravstveni centri, socijalni stambeni smještaj, ostale javne ustanove;

§  Podrška razvoju privatnog sektora  (WB EDIF);

§  Ostali sektori koji podržavaju socio-ekonomski razvoj, ukoliko ih odobri Upravni odbor Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Svrha grant sredstava je da se podrže aktivnosti unutar infrastrukturnih projekata financiranih kreditima partnerskih međunarodnih financijskih institucija (IFI). Samo u izuzetnim slučajevima će se odobriti grant sredstva za projekte tehničke pomoći za koje nisu izravno vezani krediti partnerskih međunarodnih financijskih institucija. Aplicirati mogu javni subjekti ili subjekti s mješovitim javnim i privatnim kapitalom, zaduženi za pružanje javnih usluga, njihovo upravljanje, ugovaranje i izgradnju.

 

Projekti za koje se aplicira za grant sredstva trebaju biti pripremljeni u skladu s pretpristupnom strategijom EU i relevantnim sektorskim strateškim dokumentima i planovima investicija, te biti uvršteni u Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata za BIH (eng. Single Project Pipeline - SPP). U razdoblju 2015.-2020. prioritet je dat projektima u sklopu Agende za povezivanje za Zapadni Balkan, za koje je Europska unija izdvojila oko jednu milijardu eura sredstava za sufinanciranje investicijskih grantova u cilju brže izgradnje prometnih i energetskih koridora za povezivanje Zapadnog Balkana s Europskom unijom.


Detalji za svaki WBIF poziv su definirani u pozivu koji objavljuje Državni IPA koordinator (NIPAC) , na temelju poziva Europske komisije.  Upravni odbor Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (kojeg čine predstavnici Europske komisije, međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih donatora) odlučuje o projektima koji će dobiti grant podršku. Grant aplikacije svih država korisnica se predlažu putem NIPAC-a ili putem partnerskih međunarodnih financijskih institucija, uz suglasnost NIPAC-a. Više detalja o apliciranju se nalaze u Odjeljku FAQ.


Izvor: WBIF (2019.) 

Izvor: WBIF (2019.) 

Izvor: WBIF (2019.)

Što se financira putem WBIF granta?

 

Postoje dvije vrste poziva za apliciranje na WBIF sredstva:

1.      TA Pozivi (tehnička pomoć za pripremu projekata) -  dva poziva godišnje (siječanj i lipanj)

2.      IG pozivi (sufinanciranje investicijskih grantova) -  jedan poziv godišnje (lipanj)

 

Tehnička pomoć financira:

·   CBA (analizu koristi i troškova), predstudije izvodljivosti, studije izvodljivosti, glavni projekat i dr. projektnu dokumentaciju;

·         Studije utjecaja na okoliš i utjecaja na socijalne prilike;

·        Nadzor nad izvođenjem radova;

·         Ciljano jačanje kapaciteta i podršku u implementaciji projekta;

·         Regionalne sektorske studije.

Investicijski grantovi daju podršku za:

·         Sufinanciranje radova;

·         Sufinanciranje nabave opreme. 

Dokument Pregled
Često postavljena pitanja (FAQ) Pregled
WBIF vodič za aplikante Pregled