Posljednji podaci o ugovorenim i iskorištenim sredstvima iz IPA programa alociranih Bosni i Hercegovini

Posljednji podaci o ugovorenim i iskorištenim sredstvima iz IPA programa alociranih Bosni i Hercegovini

Na četvrtom sastanku Odbora za praćenje IPA, koji je održan 6.11.2019. godine u Sarajevu, Delegacija Europske unije u BiH prezentirala je najnovije podatke o iskorištenosti sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći 2007.-2013., odnosno IPA I, i sredstava za državne programe iz IPA II za razdoblje 2014.-2020.

Realizacija sredstava iz IPA I namijenjenih Bosni i Hercegovini ( Komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija ) u iznosu od 474, 033 milijuna eura je u završnoj fazi. Od ukupnih sredstava iz državnih programa IPA 2007.-2013., zaključno s 11.10.2019. godine, ugovoreno je 99% ili 468,200 milijuna eura. Postotak ukupno isplaćenih sredstava kompanijama koje su implementirale projekte iz ovih državnih programa je na razini od 99% ili 467,813 milijuna eura.

Kada su u pitanju sredstva IPA II za državne akcijske programe u BiH, od ukupno 285,864 milijuna eura za razdoblje 2014.-2018., ugovoreno je 50% ili 143,153 milijuna eura. Postotak isplaćenih sredstava iz državnih akcijskih programa 2014.-2018. je na razini od 30% ili 86,798 milijuna eura.

Direkcija za europske integracije je na temelju podataka Delegacije EU u BiH pripremila detaljnu analizu s pokazateljima klasificiranim prema godišnjim IPA alokacijama koju možete pogledati ovdje.

Budući da je BiH u centraliziranom sustavu upravljanja financijskom pomoći EU, izvor podataka o ugovorenosti i isplaćenosti sredstava iz IPA državnih programa je Delegacija EU u BiH.