Poziv za dostavljanje radova za sedmi broj časopisa Sui generis

Poziv za dostavljanje radova za sedmi broj časopisa Sui generis

Direkcija za europske integracije i u 2020. godini nastavlja aktivnu suradnju s akademskom zajednicom u pripremi i realizaciji sedmog broja znanstveno-stručnog časopisa Sui generis.

Pozivamo sve autorice i autore koji se bave tematikom europskih integracija da nam pošalju svoje znanstvene i stručne radove, kako bi zajedno doprinijeli boljem razumijevanju procesa pridruživanja Europskoj uniji.

U prethodnih šest brojeva Sui generis-a autori su se bavili različitim aspektima procesa europskih integracija, te pozicijom i perspektivom Bosne i Hercegovine u kontekstu provođenja neophodnih reformi u ovom procesu.  

Snažni i konkretni odgovor Europske unije u podršci naporima susjednih zemalja u borbi protiv pandemije koronavirusa, iskazana solidarnost i najava dodatnog jačanja angažmana EU u regiji zapadnog Balkana koji su obilježili početak 2020. godine, mogu biti izazov za autore. Novi broj Sui generis-a, također, pruža mogućnost da se sa znanstvenog i stručnog stajališta istraže novi pristup i metodologija procesa pridruživanja Europskoj uniji.

Rok za slanje radova je 30. rujna 2020. godine.

Upute autorima možete vidjeti ovdje.

Molimo vas da elektronsku kopiju rada šaljete u MS Word file formatu na mail sui.generis@dei.gov.ba

Časopis Sui generis je indeksiran u CEEOL bazi.