Poziv za učešće na obukama Direkcije za europske integracije u I kvartalu 2020. godine

Poziv za učešće na obukama Direkcije za europske integracije u I kvartalu 2020. godine

Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18), Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u I kvartalu 2020. godine i poziva sve zainteresirane da se prijave za njihovo pohađanje.

Zainteresirani za sudjelovanje na  planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem Prijavnog obrasca.

Obuke će se održati u Banjoj Luci, Zenici i Sarajevu (zgrada Direkcije za europske integracije, ulica Đoke Mazalića broj 5, sala na trećem katu).

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima može se dostaviti faxom na broj 033 255 001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok.

Na web stranici Direkcije, na lokaciji /obrazovanje/aktualne_obuke/, narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje biti će objavljenja lista polaznika čije su prijave za sudjelovanje prihvaćene, sa točnim mjestom i satnicom održavanja obuke. 

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je dužan obavijestiti Direkciju pismeno na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, najkasnije do 12 sati u radnom danu koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti europskih integracija

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon 033 255 377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.