Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Europske unije

Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Europske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 5.9.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  30.8.2022. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument