Program rada za objavu Trećeg poziva u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Srbija- Bosna i Hercegovina 2014.- 2020.

Program rada za objavu Trećeg poziva u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Srbija- Bosna i Hercegovina 2014.- 2020.

U okviru priprema za objavu Trećeg poziva za podnošenje prijedloga projekata, Ministarstvo finansija Republike Srbije, kao Ugovorni organ u IPA Programu prekogranične suradnje Srbija- Bosna i Hercegovina 2014.- 2020., objavilo je Program rada.

Program rada možete preuzeti ovdje.