Propise EU treba preuzimati u BiH na planski i koordiniran način

Propise EU treba preuzimati u BiH na planski i koordiniran način

Različito i nekoordinirano preuzimanje propisa Europske unije u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od najvećih problema  za  ispunjavanje pravnog kriterija, jedna je od poruka s informativnog seminara na temu „Transpozicija EU zakonodavstva u Belgiji“, koji je 28. studenog održan u Sarajevu.

„Neophodno je da se usklađivanje provodi planski, koordinirano i na harmoniziran način na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine“, kazao je Edin Dilberović, direktor Direkcije za europske integracije. 

Predstavnicima institucija u Bosni i Hercegovini prezentiran je federalni belgijski sustav usklađivanja zakonodavstva, kao i procedura i koordinacija, te funkcioniranje mreže eurokoordinatora u Kraljevini Belgiji. Razgovaralo se i o trenutnim izazovima  BiH u procesu usklađivanja.

Seminar je organiziran na inicijativu i pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Belgije - diplomatskog ureda Kraljevine Belgije u BiH, a u suradnji s Delegacijom EU u BiH i  Direkcijom za europske integracije.