Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Еuropske unije

Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Еuropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 11. i 12.5.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 8.5.2023. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument