DEI Босна и Херцеговина
САВЈЕТ МИНИСТАРА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
  • Позовите Дирекцију

    Телефон:
  • Пошаљите нам е-mail

  • Сједиште Дирекције

    Ђоке Мазалића 5
    71000 Сарајево

Имате питање?

Пошаљите нам упит.

Телефонски контакти

Директор Дирекције: Един Дилберовић 
Одјељење за подршку

Административна асистентица директораСадина Хебиб 
Телефон: 033 255 044
Факс: 033 255 317
e-mail: sadina.hebib@dei.gov.ba   

Шефица Одјељења: Мирела Ћосић
Телефон: 033 255 047
e-mail: mirela.cosic@dei.gov.ba 
 
Стручни савјетник: Митар Сладоје 
Телефон: 033 255 016
e-mail: mitar.sladoje@dei.gov.ba

Портпарол: Мартина Трогрлић
 
Telefon: 033 255 315
e-mail: martina.trogrlic@dei.gov.ba
Возач директора: Мидхат Мургуз
Телефон: 033 255 316

Помоћница директора: Дарија Рамљак
Телефон: 033 255 037
e-mail: darija.ramljak@dei.gov.ba

Одсјек за политички критеријум и координацију процеса стабилизације и придруживања

Стручна савјетница: Селма Касумагић
Телефон: 033 255 340 
e-mail: selma.kasumagic@dei.gov.ba 

Стручни савјетник: Керим Хоџић

Телефон: 033 255 312

Виши стручни сарадник: Армин Спахић  

Телефон: 033 408 930
е-mail: armin.spahic@dei.gov.ba  
 
Одсјек за секторске политике
 
Шеф одсјека: Иван Тавра
Телефон: 033 255 026
Стручна савјетница: Мирела Појавник
Телефон: 033 255 355
e-mail: mirela.pojavnik@dei.gov.ba 
 
Вишa стручна сарадница: Ведрана Босић
Телефон: 033 255 329
e-mail: vedrana.bosic@dei.gov.ba

Одсјек за економску и социјалну политику 

Шефица одсјека: Радмила Урта
Телефон: 033 255 019
e-mail: radmila.urta@dei.gov.ba

Стручна савјетница: Селма Мешић
Телефон: 033 255 021
e-mail: selma.mesic@dei.gov.ba    

Стручна савјетница: Амила Опардија
Телефон: 033 255 020
e-mail: amila.opardija@dei.gov.ba

Виша стручна сарадница: Тамара Драгић
Телефон: 033 255 311
Стручни сaрадник: Адис Алихоџић
Телефон: 033 408 931
Одсјек за трговину и унутрашње тржиште 

Шеф одсјека: Срђан Цвијетић
Телефон: 033 255 024
e-mail: srdjan.cvijetic@dei.gov.ba 
 
Стручнa савјетница: Данијела Вучетић
Телефон: 033 255 014
e-mail: danijela.vucetic@dei.gov.ba

Стручни савјетник: Жељко Пржуљ 
Телефон: 033 255 039
Виши стручни сарадник: Свјетлан Сарић
Телефон: 033 255 313
Помоћница директора: Ерна Касумовић
Телефон: 033 255 030
e-mail: erna.kasumovic@dei.gov.ba
Административна асистентица: Дејана Жигић
Телефон: 033 255 035
Факс: 033 255 002 

Одсјек за политички критериј, правду, слободу и сигурност, транспорт и енергију
Стручна савјетница: Нејра Хирош
Телефон: 033 255 038
e-mail: nejra.hiros@dei.gov.ba 
Стручнa сарадница: Мерсиха Галијатовић
Телефон: 033 703 164
e-mail: mersiha.galijatovic@dei.gov.ba
Cтручни сарадник: Miркo Bукoвић
Телефон: 033 255 498

Одсјек за унутрашње тржиште, конкуренцију, економска и финансијска питања

Стручна савјетница: Лејла Бајрамовић-Кобилица
Телефон: 033 255 027
e-mail: lejla.bajramovic@dei.gov.ba 
Стручна сарадница: Јелена Нешић
Телефон: 033 408 932
Стручна сарадница: Мерима Каравдић 
Телефон: 033 408 933
Одсјек за пољопривреду и околиш 
 
Стручна савјетница: Селма Даздаревић-Јашаревић
Телефон: 033 255 033
e-mail: selma.dazdarevic@dei.gov.ba

Стручна савјетница: Ајла Аблаковић
Телефон: 033 255 034
e-mail: ajla.ablakovic@dei.gov.ba
Стручни сарадник: Милош Радић
Телефон: 033 408 934
Стручна сарадница: Лејла Спахић
Телефон: 033 408 940
Помочница директора: Зара Халиловић
Телефон: 033 255 380
e-mail: zara.halilovic@dei.gov.ba
Одсјек за координацију програма у области државне управе и владавине права: 
 
Шеф Одсјека: Мидхат Џемић 
Телефон: 033 255 346
e-mail: midhat.dzemic@dei.gov.ba 
Стручни савјетник: Сенад Луло 
Телефон: 033 255 354
e-mail: senad.lulo@dei.gov.ba 
Стручна савјетница: Данијела Бугарин Лазаревић
Телефон: 033 255 349
e-mail: danijela.bugarin@dei.gov.ba 
 
Виша стручна сарадницаЛеа Нухић
Teлефон: 033 255 496

Стручна сарадница: Наида Дилић
Teлефон: 033 255 348
Стручни сарадник: Филип Крешић
Teлефон: 033 255 353
Одсјек за координацију програма за регионални развој и инфраструктуру
Шеф Одсјека:  Сабина Диздаревић
Телефон: 033 255 341
Стручна савјетница: Јасмина Ченгић
Телефон: 033 255 342
e-mail: jasmina.cengic@dei.gov.ba
Стручна сарадница: Амра Нишић
Телефон: 033 255 378
е-маил: amra.nisic@dei.gov.ba
Одсјек за координацију програма у области економског и друштвеног развоја
 
Шефица одсјека: Ангелина Пудар 
Телефон: 033 255 343
e-mail: angelina.pudar@dei.gov.ba 
Стручна савјетница: Невена Мариловић
Телефон: 033 255 344
e-mail: nevena.marilovic@dei.gov.ba
Стручна савјетница: Сандра Мемишевић  
Телефон: 033 255 022  
Стреучни савјетник: Срђан Митровић 
Телефон: 033 255 008 
e-mail: srdjan.mitrovic@dei.gov.ba
Стручни сарадник: Амин Нумановић
Телефон: 033 408 935
Виша стручна сарадница: Анида Баздуљ
Телефон: 033 255 345
Одсјек за мониторинг, евалуацију и извјештавање програма помоћи ЕУ БиХ
Стручна савјетница: Зухра Сеферовић

Телефон: 033 255 347
e-mail: zuhra.seferovic@dei.gov.ba

Стручни савјетник: Небојша Зечевић
Телефон: 033 255 339

Стручни сарадник: Душко Маслеша
Телефон: 033 255 338
e-mail: dusko.maslesa@dei.gov.ba
Помоћница директора: Биљана Ивановић
Телефон: 033 255 042
e-mail: biljana.ivanovic@dei.gov.ba

Административнa асистентица: Амра Чукојевић
Телефон: 033 255 004
Факс: 033 255 000
 
Одсјек за терминологију и методологију

Шефица одсјека: Мирјана Маунагић
Телефон: 033 255 007
e-mail: mirjana.maunagic@dei.gov.ba
Стручна савјетница: Амра Хоџић
Телефон: 033 255 017
e-mail: amra.hodzic@dei.gov.ba    

Одсјек за превођење и редактуру

Шефица одсјека: Ванда Мандић
Телефон: 033 255 006
 
Стручна савјетница: Наташа Његован
Телефон: 033 255 321
Стручни сарадник: Сташа Сихровски
Телефон: 033 255 009
Стручна сaрадница: Биљана Парађина-Обрадовић
Телефон: 033 408 939

Помоћница директора: Драгица Лакић
Телефон: 033 255 314
е-mail: dragica.lakic@dei.gov.ba

Административнa асистентица: Ана Росић

Телефон: 033 255 314
Одсјек за људске ресурсе и правне послове

Шефица Oдсјека: Берина Турковић
Телефон: 033 255 319
e-mail: berina.turkovic@dei.gov.ba 

Стручнa савјетница: Самира Бајровић
Телефон: 033 255 328
e-mail: samira.bajrovic@dei.gov.ba  

Стручнa савјетница: Кристина Толић
Телефон: 033 255 326
e-mail: kristina.tolic@dei.gov.ba 
Стручна сарадница: Нејра Варатан 
Телефон: 033 408 936 
e-mail: nejra.varatan@dei.gov.ba

Одсјек за финансијске послове и јавне набавке

Шефица одсјека: Сенија Виншалек
Телефон: 033 255 318
e-mail: senija.vinsalek@dei.gov.ba

Стручнa савјетница: Сања Блажевић Билић

Телефон: 033 255 323
e-mail: sanja.blazevic@dei.gov.ba

Стручнa савјетница: Николета Мићевић
Телефон: 033 255 322 
е-mail: nikoleta.micevic@dei.gov.ba 
 
Виша стручна сарадница: Ружица Николић Обрадовић
Телефон: 033 255 323
e-mail: ruzica.nikolic@dei.gov.ba 

Стручнa сарадница: Азра Влаховљак
Телефон: 033 255 324
e-mail: azra.vlahovljak@dei.gov.ba

Референтица: Мара Лукић
Телефон: 033 255 325
e-mail: mara.lukic@dei.gov.ba 
 
Референтица за јавне набавке: Теодора Биршл
Телефон: 033 255 330
факс: 033 255 331
e-mail: teodora.birsl@dei.gov.ba 

Одсјек за информатичке послове  

Шефица одсјека: Гордана Славнић
Телефон: 033 255 335
 
Стручнa савјетница: Санела Ељазовић
Телефон: 033 255 332
e-mail: sanela.eljazovic@dei.gov.ba 
Виши стручни сарадник: Горан Мићић
Телефон: 033 255 333
e-mail: goran.micic@dei.gov.ba
Cтручни сарадник: Ненад Деспотовић
Телефон: 033 255 334
 
Одсјек за Писарницу, Библиотеку и опште послове
 
Шефица Одсјека: Индира Чечо - Хидић
Телефон: 033 255 334
Референт: Алмир Башић
Телефон: 033 255 043

Возач/курир: Зоран Млађен 
Телефон: 033 255 309

Возач/курир: Давор Приморац
Телефон: 033 255 308

Централни факс: 033 255 310 

Помоћница директора: Маја Римац Бјелобрк
e-mail: maja.rimac@dei.gov.ba

Административнa асистентица: Весна Савић
Телефон: 033 255 012
Факс: 033 255 001
e-mail: vesna.savic@dei.gov.ba  

Одсјек за комуникације у области европских интеграција 

Шефица Одсјека: Лана Бабић

Телефон: 033 255 015
e-mail: lana.babic@dei.gov.ba 

 
Стручна савјетница: Сузана Мијатовић
Телефон:  033 255 011

Виши стручни сарадник: Давор Дујмовић
Телефон: 033 255 379
e-mail: davor.dujmovic@dei.gov.ba 
Cтручни сарадник: Медарис Поздер
Телефон: 033 408 938
Одсјек за обуке у области европских интеграција

Стручнa савјетница: Мерсиха Ресић
Телефон: 033 255 013
Стручнa савјетница: Едина Авдић
Телефон: 033 255 327
e-mail: edina.avdic@dei.gov.ba
Стручна сарадница: Ивана Делић
Телефон:  033 255 377

Помоћница директора:  Нада Бојанић
Телефон: 033 255 350
e-mail: nada.bojanic@dei.gov.ba

Стручни савјетник: Тарик Џајић
Телефон: 033 255 351
e-mail: tarik.dzajic@dei.gov.ba 
Стручна савјетница: Мерсиха Делић
Телефон: 033 255 375
e-mail: mersiha.delic@dei.gov.ba 
Стручна савјетница: Марина Каваз – Сиручић
Телефон: 033 255 025
e-mail: marina.kavaz-sirucic@dei.gov.ba
Стручна савјетница: Алма Курталић Захирагић
Teлефон: 033 255 337
e-mail: alma.kurtalic@dei.gov.ba
Стручна савјетница: Сања Вукадин
Телефон: 033 255 352
e-mail: sanja.vukadin@dei.gov.ba 
Вишa стручнa сарадница: Лејла Шадинлија 
Телефон: 033 255 005 
e-mail: lejla.sadinlija@dei.gov.ba