DEI Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA - DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
  • Pozovite Direkciju

    Telefon:
  • Pošaljite nam e-mail

  • Sjedište Direkcije

    Đoke Mazalića 5
    71000 Sarajevo

Imate pitanje?

Pošaljite nam upit.

Telefonski kontakti

Direktor Direkcije: Elvira Habota

E-mail: elvira.habota@dei.gov.ba

Odjeljenje za podršku
Administrativna asistentica direktora: Sadina Hebib

Telefon: 033 255 044
Fax: 033 255 317
E-mail: sadina.hebib@dei.gov.ba

Šefica Odjeljenja: Mirela Ćosić

Telefon: 033 255 047
E-mail: mirela.cosic@dei.gov.ba

Stručni savjetnik: Mitar Sladoje

Telefon: 033 255 016
E-mail: mitar.sladoje@dei.gov.ba

Portparol: Martina Trogrlić

Telefon: 033 255 315
E-mail: martina.trogrlic@dei.gov.ba

Vozač direktora: Midhat Murguz

Telefon: 033 255 316
E-mail: midhat.murguz@dei.gov.ba

Pomoćnica direktora: Darija Ramljak

Telefon: 033 255 037
E-mail: darija.ramljak@dei.gov.ba

Odsjek za politički kriterij i koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja

Stručna savjetnica: Selma Kasumagić

Telefon: 033 255 340
E-mail: selma.kasumagic@dei.gov.ba

Stručni savjetnik: Kerim Hodžić

Telefon: 033 255 312
E-mail: kerim.hodzic@dei.gov.ba

Viši stručni saradnik: Armin Spahić

Telefon: 033 408 930
E-mail: armin.spahic@dei.gov.ba

Odsjek za sektorske politike
Šef odsjeka: Ivan Tavra

Telefon: 033 255 026
E-mail: ivan.tavra@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Mirela Pojavnik

Telefon: 033 255 355
E-mail: mirela.pojavnik@dei.gov.ba

Viša stručna saradnica: Vedrana Bosić

Telefon: 033 255 329
E-mail: vedrana.bosic@dei.gov.ba

Odsjek za ekonomsku i socijalnu politiku
Šefica odsjeka: Radmila Urta

Telefon: 033 255 019
E-mail: radmila.urta@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Selma Mešić

Telefon: 033 255 021
E-mail: selma.mesic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Amila Opardija

Telefon: 033 255 020
E-mail: amila.opardija@dei.gov.ba

Viša stručna saradnica: Tamara Dragić

Telefon: 033 255 311
E-mail: tamara.dragic@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Adis Alihodžić

Telefon: 033 408 931
E-mail: adis.alihodzic@dei.gov.ba

Odsjek za trgovinu i unutrašnje tržište
Šef odsjeka: Srđan Cvijetić

Telefon: 033 255 024
E-mail: srdjan.cvijetic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Danijela Vučetić

Telefon: 033 255 014
E-mail: danijela.vucetic@dei.gov.ba

Stručni savjetnik: Željko Pržulj

Telefon: 033 255 039
E-mail: zeljko.przulj@dei.gov.ba

Viši stručni saradnik: Svjetlan Sarić

Telefon: 033 255 313
E-mail: svjetlan.saric@dei.gov.ba

Pomoćnica direktora: Erna Kasumović

Telefon: 033 255 030
E-mail: erna.kasumovic@dei.gov.ba

Administrativna asistentica: Dejana Žigić

Telefon: 033 255 035
Faks: 033 255 002
E-mail: dejana.zigic@dei.gov.ba

Odsjek za politički kriterij, pravdu, slobodu i sigurnost, transport i energiju
Stručna savjetnica: Nejra Hiroš

Telefon: 033 255 038
E-mail: nejra.hiros@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Mersiha Galijatović

Telefon: 033 703 164
E-mail: mersiha.galijatovic@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Mirko Vuković

Telefon: 033 255 498
E-mail: mirko.vukovic@dei.gov.ba

Odsjek za unutrašnje tržište

Stručna savjetnica: Lejla Bajramović-Kobilica

Telefon: 033 255 027
E-mail: lejla.bajramovic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Jelena Nešić

Telefon: 033 408 932
E-mail: jelena.nesic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Merima Karavdić

Telefon: 033 408 933
E-mail: merima.mujanovic@dei.gov.ba

Odsjek za poljoprivredu i okoliš

Stručna savjetnica: Ajla Ablaković

Telefon: 033 255 034
E-mail: ajla.ablakovic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Selma Dazdarević-Jašarević

Telefon: 033 255 033
E-mail: selma.dazdarevic@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Miloš Radić

Telefon: 033 408 934
E-mail: milos.radic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Lejla Spahić

Telefon: 033 408 940
E-mail: lejla.spahic@dei.gov.ba

Pomoćnica direktora: Zara Halilović

Telefon: 033 255 380
E-mail: zara.halilovic@dei.gov.ba

Odsjek za koordinaciju programa u oblasti državne uprave i vladavine prava

Šef Odsjeka: Midhat Džemić

Telefon: 033 255 346
E-mail: midhat.dzemic@dei.gov.ba

Stručni savjetnik: Senad Lulo

Telefon: 033 255 354
E-mail: senad.lulo@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Danijela Bugarin Lazarević

Telefon: 033 255 349
E-mail: danijela.bugarin@dei.gov.ba

Viša stručna suradnica: Lea Nuhić

Telefon: 033 255 496
E-mail: lea.nuhic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Naida Dilić

Telefon: 033 255 348
E-mail: naida.dilic@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Filip Krešić

Telefon: 033 255 353
E-mail: filip.kresic@dei.gov.ba

Odsjek za koordinaciju programa za regionalni razvoj i infrastrukturu
Šef Odsjeka: Sabina Dizdarević

Telefon: 033 255 341
E-mail: sabina.dizdarevic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Jasmina Čengić

Telefon: 033 255 342
E-mail: jasmina.cengic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Amra Nišić

Telefon: 033 255 345
E-mail: amra.nisic@dei.gov.ba

Odsjek za koordinaciju programa u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja
Šefica Odsjeka: Angelina Pudar

Telefon: 033 255 343
E-mail: angelina.pudar@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Nevena Marilović

Telefon: 033 255 344
E-mail: nevena.marilovic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Sandra Memišević

Telefon: 033 255 022
E-mail: sandra.memisevic@dei.gov.ba

Stručni savjetnik: Srđan Mitrović

Telefon: 033 255 008
E-mail: srdjan.mitrovic@dei.gov.ba

Viša stručna saradnica: Anida Bazdulj

Telefon: 033 255 345
E-mail: anida.bazdulj@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Amin Numanović

Telefon: 033 408 935
E-mail: amin.numanovic@dei.gov.ba

Odsjek za monitoring, evaluaciju i izvještavanje programa pomoći EU BiH
Stručna savjetnica: Zuhra Seferović

Telefon: 033 255 347
E-mail: zuhra.seferovic@dei.gov.ba

Stručni savjetnik: Nebojša Zečević

Telefon: 033 255 339
E-mail: nebojsa.zecevic@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Duško Masleša

Telefon: 033 255 338
E-mail: dusko.masleša@dei.gov.ba

Pomoćnica direktora: Biljana Ivanović

Telefon: 033 255 042
E-mail: biljana.ivanovic@dei.gov.ba

Administrativna asistenica: Amra Čukojević

Telefon: 033 255 004
Fax: 033 255 000
E-mail: amra.cukojevic@dei.gov.ba

Odsjek za metodologiju i terminologiju
Šefica odsjeka: Mirjana Maunagić

Telefon: 033 255 007
E-mail: mirjana.maunagic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Amra Hodžić

Telefon: 033 255 017
E-mail: amra.hodzic@dei.gov.ba

Odsjek za prevođenje i redakturu
Šefica Odsjeka: Vanda Mandić

Telefon: 033 255 006
E-mail: vanda.mandic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Nataša Njegovan

Telefon: 033 255 321
E-mail: natasa.njegovan@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Staša Sihrovski

Telefon: 033 255 009
E-mail: stasa.sihirovski@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Biljana Parađina-Obradović

Telefon: 033 408 939
E-mail: biljana.paradjina@dei.gov.ba

Pomoćnica direktora: Dragica Lakić

Telefon: 033 255 314
E-mail: dragica.lakic@dei.gov.ba

Administrativna asistentica: Ana Rosić

Telefon: 033 255 314
E-mail: ana.rosic@dei.gov.ba

Odsjek za ljudske resurse i pravne poslove
Šefica Odsjeka: Berina Turković

Telefon: 033 255 319
E-mail: berina.turkovic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Samira Bajrović

Telefon: 033 255 328
E-mail: samira.bajrovic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Kristina Tolić

Telefon: 033 255 326
E-mail: kristina.tolic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Nejra Varatan

Telefon: 033 408 936
E-mail: nejra.varatan@dei.gov.ba

Odsjek za finansijske poslove i javne nabavke
Šefica odsjeka: Senija Vinšalek

Telefon: 033 255 318
E-mail: senija.vinsalek@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Sanja Blažević Bilić

Telefon: 033 255 323
E-mail: sanja.blazevic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Nikoleta Mićević

Telefon: 033 255 322
E-mail: nikoleta.micevic@dei.gov.ba

Viša stručna saradnica: Ružica Nikolić Obradović

Telefon: 033 255 323
E-mail: ruzica.nikolic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Azra Vlahovljak

Telefon: 033 255 324
E-mail: azra.vlahovljak@dei.gov.ba

Referentica: Mara Lukić

Telefon: 033 255 325
E-mail: mara.lukic@dei.gov.ba

Referentica za javne nabavke: Teodora Biršl

Telefon: 033 255 330
Fax: 033 255 331
E-mail: teodora.birsl@dei.gov.ba

Odsjek za informatičke poslove
Šefica odsjeka: Gordana Slavnić

Telefon: 033 255 335
E-mail: gordana.slavnic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Sanela Eljazović

Telefon: 033 255 332
E-mail: sanela.eljazovic@dei.gov.ba

Viši stručni saradnik: Goran Mićić

Telefon: 033 255 333
E-mail: goran.micic@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Nenad Despotović

Telefon: 033 255 046
E-mail: nenad.despotovic@dei.gov.ba

Odsjek za Pisarnicu, Biblioteku i opšte poslove
Šefica Odsjeka: Indira Čečo - Hidić

Telefon: 033 255 334
E-mail: indira.ceco-hidic@dei.gov.ba

Referent: Almir Bašić

Telefon: 033 255 043
E-mail: almir.basic@dei.gov.ba

Vozač/kurir: Zoran Mlađen

Telefon: 033 255 309

Vozač/kurir: Davor Primorac

Telefon: 033 255 308
Centralni Fax: 033 255 310

Pomoćnica direktora: Maja Rimac 

E-mail: maja.rimac@dei.gov.ba

Administrativna asistentica: Vesna Savić

Telefon: 033 255 012
Fax: 033 255 001
E-mail: vesna.savic@dei.gov.ba

Odsjek za komunikacije u oblasti evropskih integracija:
Šefica Odsjeka: Lana Babić

Telefon: 033 255 015
E-mail: lana.babic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Suzana Mijatović

Telefon: 033 255 011
E-mail: suzana.mijatovic@dei.gov.ba

Viši stručni saradnik: Davor Dujmović

Telefon: 033 255 379
E-mail: davor.dujmovic@dei.gov.ba

Stručni saradnik: Medaris Pozder

Telefon: 033 408 938
E-mail: medaris.pozder@dei.gov.ba

Odsjek za obuke u oblasti evropskih integracija
Stručna savjetnica: Mersiha Resić

Telefon: 033 255 013
E-mail: mersiha.resic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Edina Avdić

Telefon: 033 255 327
E-mail: edina.avdic@dei.gov.ba

Stručna saradnica: Ivana Delić

Telefon: 033 255 377
E-mail: ivana.delic@dei.gov.ba

Pomoćnica direktora: 

Telefon: 
E-mail: 

Stručni savjetnik: Tarik Džajić

Telefon: 033 255 351
E-mail: tarik.dzajic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Mersiha Delić

Telefon: 033 255 375
E-mail: mersiha.delic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Marina Kavaz – Siručić

Telefon: 033 255 025
E-mail: marina.kavaz-sirucic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Alma Kurtalić Zahiragić

Telefon: 033 255 337
E-mail: alma.kurtalic@dei.gov.ba

Stručna savjetnica: Sanja Vukadin

Telefon: 033 255 352
E-mail: sanja.vukadin@dei.gov.ba

Viša stručna saradnica: Lejla Šadinlija

Telefon: 033 255 005
E-mail: lejla.sadinlija@dei.gov.ba