Hrvatska - BiH

Program prekogranične suradnje između Hrvatske i BiHGodina 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
BiH 1 1 1 1 1 1 1
Hrvatska 1 1 1 1 1 1 1
Ukupno* 2 2 2 2 2 2 2

*) iznosi u milionima eura

Opći cilj programa je podstaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, te povećanja socijalne kohezije programske oblasti.

Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora
 
Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude.

Mjera 1.2: Promocija poduzetništva.


Prioritet 2: Poboljšanje kvaliteta života i socijalna kohezija

Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša.

Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području.

Prvi Poziv: Lista odobrenih projekata

Drugi poziv: Lista odobrenih projekata

Treći poziv: Lista odobrenih projekata