Хрватска и БиХ

Програм прекограничне сарадње између Хрватске и БиХ

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
БиХ 1 1 1 1 1 1 1
Хрватска 1 1 1 1 1 1 1
Укупно* 2 2 2 2 2 2 2

*) износи у милионима еура

Општи циљ програма је да подстакне стварање прекограничних мрежа и партнерстава, те развој заједничких прекограничних активности ради оживљавања привреде, заштите природне и животне средине, те повећања социјалне кохезије програмске области.

Приоритет 1: Стварање заједничког економског простора
 
Мјера 1.1: Развој заједничке туристичке понуде;

Мјера 1.2: Промоција подузетништва.

Приоритет 2: Побољшање квалитета живота и социјална кохезија

Мјера 2.1: Заштита природе и околиша;

Мјера 2.2: Побољшање доступности свих услуга у локалној заједници у пограничном подручју.

Први Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Други позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Трећи позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА