Javne konzultacije u svezi s novim IPA III programom prekogranične suradnje  BiH - Crna Gora 2021.-2027.

Javne konzultacije u svezi s novim IPA III programom prekogranične suradnje BiH - Crna Gora 2021.-2027.

U okviru programiranja IPA III programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora, za razdoblje 2021.-2027., Direkcija za europske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju u javnim konzultacijama u svezi s drugim Nacrtom programskog dokumenta IPA III CBC BA-ME.

Javne konzultacije će biti organizirane u formi online događaja koji će se održati 23.04.2021. u razdoblju od 13:00 do 15:00 sati, a pristup je omogućen putem linka.

Također, komentare na Drugi nacrt programskog dokumenta možete poslati do početka održavanja događaja, na e-mail adresu: infojts@cbc.bih-mne.org  

Doprinos unapređenju kvalitete ovog dokumenta možete dati i kroz popunjavanje kratkog upitnika.