Javne konsultacije u vezi sa novim IPA III programom prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2021-2027.

Javne konsultacije u vezi sa novim IPA III programom prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2021-2027.

U okviru programiranja IPA III programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, za period 2021-2027., Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore pozivaju sve zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama u vezi sa drugim Nacrtom programskog dokumenta IPA III CBC BA-ME.

Javne konsultacije će biti organizovane u formi online događaja koji će se održati 23.04.2021. u periodu od 13:00 do 15:00 sati, a pristup je omogućen putem linka.

Također, komentare na Drugi nacrt programskog dokumenta možete poslati do početka održavanja događaja, na e-mail adresu: infojts@cbc.bih-mne.org

Doprinos unapređenju kvalitete ovog dokumenta možete dati i kroz popunjavanje kratkog upitnika.