Javne konzultacije u svezi s novim IPA III programom prekogranične suradnje Srbija - BiH 2021.-2027.

Javne konzultacije u svezi s novim IPA III programom prekogranične suradnje Srbija - BiH 2021.-2027.

U okviru programiranja IPA III programa prekogranične suradnje Srbija-Bosna i Hercegovina, za razdoblje 2021.-2027., Direkcija za europske integracije BiH i Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju u javnim konzultacijama u svezi s Drugim nacrtom programskog dokumenta.

Javne konzultacije će biti organizirane u formi online događaja koji će se održati 19. 4. 2021. godine u razdoblju od 09:30 do 11:30 sati, a pristup je omogućen putem linka.

Također, komentare na Drugi nacrt programskog dokumenta možete poslati do početka održavanja događaja, na e-mail adresu: office@srb-bih.org, a doprinos unapređenju kvalitete ovog dokumenta možete dati i kroz popunjavanje kratkog upitnika.