Javne konsultacije u vezi sa novim IPA III programom prekogranične saradnje Srbija - BiH 2021-2027.

Javne konsultacije u vezi sa novim IPA III programom prekogranične saradnje Srbija - BiH 2021-2027.