Održan webinar o prevođenju dokumenata u procesu europskih integracija

Održan webinar o prevođenju dokumenata u procesu europskih integracija

Direkcija za europske integracije je 31. svibnja 2022. godine organizirala webinar za predstavnike institucija svih razina vlasti na temu prevođenja dokumenata u procesu europskih integracija na engleski jezik.

 

Sudionicima webinara su predstavljene „Smjernice za prevođenje dokumenata u procesu europskih integracija“, koje su nastale kao rezultat dosadašnje prakse i iskustava Direkcije u prevođenju i redakturi prijevoda. Cilj Smjernica je da se osigura kvalitet prijevoda službenih dokumenata neophodnih za sastanke i komunikaciju s predstavnicima institucija Europske unije. Smjernice možete preuzeti ovdje.