Održan webinar o prevođenju dokumenata u procesu evropskih integracija

Održan webinar o prevođenju dokumenata u procesu evropskih integracija

Direkcija za evropske integracije je 31. maja 2022. godine organizovala webinar za predstavnike institucija svih nivoa vlasti na temu prevođenja dokumenata u procesu evropskih integracija na engleski jezik.

 

Učesnicima webinara su predstavljene „Smjernice za prevođenje dokumenata u procesu evropskih integracija“, koje su nastale kao rezultat dosadašnje prakse i iskustava Direkcije u prevođenju i redakturi prevoda. Cilj Smjernica je da se osigura kvalitet prevoda službenih dokumenata neophodnih za sastanke i komunikaciju sa predstavnicima institucija Evropske unije. Smjernice možete preuzeti ovdje.