Održana dvodnevna radionica o usklađivanju zakonodavstva u Širokom Brijegu

Održana dvodnevna radionica o usklađivanju zakonodavstva u Širokom Brijegu

Upoznavanje s postupkom, procedurama i metodologijom usklađivanja bile su teme specijalističke obuke o usklađivanju zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom EU održane 31. siječnja i 1. veljače 2023. godine u Širokom Brijegu. Obuku su održali predstavnici Sektora za usklađivanje pravnog sustava BiH  s pravnom stečevinom EU Direkcije za europske integracije na  poziv Ureda za europske integracije Vlade Zapadnohercegovačkog kantona.

Direkcija za europske integracije također je omogućila boravak dva predstavnika Ureda za europske integracije Vlade ZHK u Sektoru za usklađivanje, kako bi se i praktično upoznali s procedurama usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.