Održana dvodnevna radionica o usklađivanju zakonodavstva u Širokom Brijegu

Održana dvodnevna radionica o usklađivanju zakonodavstva u Širokom Brijegu

Upoznavanje s postupkom, procedurama i metodologijom usklađivanja bile su teme specijalističke obuke o usklađivanju zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom EU održane 31. januara i 1. februara 2023. godine u Širokom Brijegu. Obuku su održali predstavnici Sektora za usklađivanje pravnog sistema BiH s pravnom tečevinom EU Direkcije za evropske integracije, na poziv Ureda za evropske integracije Vlade Zapadnohercegovačkog kantona.

Direkcija za evropske integracije također je omogućila boravak dva predstavnika Ureda za evropske integracije Vlade ZHK u Sektoru za usklađivanje, kako bi se i praktično upoznali s procedurama usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.